Human Capital Agenda

Met een uitgebreid en gedetailleerd activiteitenaanbod richt de Human Capital Agenda Chemie zich op het realiseren van voldoende en goed gekwalificeerd personeel in de chemische sector, nu en in de toekomst. Bekijk het dashboard onderwijs-arbeidsmarkt, de ChemistryNL Human Capital Agenda, onze talentprogramma’s en de activiteiten van de Human Capital Agenda Topsectoren.

Voor het waarom, wat en hoe van onze Human Capital Agenda, bekijk deze presentatie. Voor meer informatie over onze Human Capital activiteiten kunt u contact opnemen met Onno de Vreede, HCA-coördinator.

Van Human Capital Agenda naar “Human Connecting Missions” Agenda

In 2024 wordt de Human Capital Agenda van ChemistryNL gecontinueerd via een eenjarige “Human Connecting Missions” Agenda. Deze agenda is gebaseerd op het realiseren van voldoende goed opgeleide mbo-medewerkers, het maken van een skills-actieplan voor arbeidsbesparende innovaties en leven lang ontwikkelen van professionals in samenhang met groeifondsprojecten.

Dashboard onderwijs-arbeidsmarkt
Het dashboard onderwijs-arbeidsmarkt geeft inzicht in de onderwijs- en arbeidsmarktsituatie van de chemische sector. De cijfers uit het dashboard geven inzicht in de studentenstromen vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt in de chemie.

 

Human Capital Agenda van de gezamenlijke topsectoren
Voldoende mensen met de juiste kennis en kwaliteiten, ons menselijk kapitaal, is essentieel om de maatschappelijke uitdagingen van Nederland te kunnen beantwoorden. Om dit te bereiken is een sterke verbinding tussen leren, werken en innoveren – en dus een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs – onontbeerlijk.

HCA-talentenprogramma’s
De chemische industrie heeft talent nodig om de ambities van de sector waar te maken. Wie zijn of haar talent in de chemie wil ontwikkelen, kan deelnemen aan de talentenprogramma’s van ChemistryNL. Deze zijn beschikbaar voor studenten scheikunde, chemie, procestechnologie en analytische chemie, aan de universiteit of hbo.

 

Learning Communities
Een van de belangrijkste uitdagingen bij innovatie is het sneller verspreiden van kennis en het zo boeiend mogelijk maken van leren. Daarom bieden Learning Communities duurzame partnerschappen aan waarin werken, leren en innoveren nauw georganiseerd zijn. En toegankelijker voor een grote groep leerlingen, studenten en medewerkers.

 

Publiek – private HCA-centra
In HBO Expertisecentra en MBO Centra voor innovatief vakmanschap werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen aan het bevorderen van de kwaliteit van het technisch onderwijs. Deze publiek-private samenwerkingen zoeken aansluiting bij de regionale kennisinfrastructuur door zich te richten op een sterk vertegenwoordigde topsector. (Top)onderwijs, toegepast onderzoek en om- en bijscholing zijn nauw met elkaar verbonden om zo een uniek opleidings- en kennisprofiel te ontwikkelen.