Chemie-gerelateerde publiek-private HCA-centra

In HBO Expertisecentra en MBO Centra voor innovatief vakmanschap werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen aan het bevorderen van de kwaliteit van het technisch onderwijs. Deze publiek-private samenwerkingen zoeken aansluiting bij de regionale kennisinfrastructuur door zich te richten op een sterk vertegenwoordigde topsector. (Top)onderwijs, toegepast onderzoek en om- en bijscholing zijn nauw met elkaar verbonden om zo een uniek opleidings- en kennisprofiel te ontwikkelen. Alle centra maken deel uit van het landelijke Katapult-netwerk.

HBO Expertisecentra (COE’s)
Chill Geleen
HAN Biocentre, Nijmegen
RDM Centre of Expertise, Rotterdam
MNext, Breda/Vlissingen
Green Pac, Emmen

MBO Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s)
Polymeren, Coatings en Composieten, Zwolle
Maintenance & Procestechniek, Brielle
Biobased Economy, Bergen op Zoom
Chill, Geleen

MBO Centra uit Regionaal Investeringsfonds (RIF’s)
DC Tech, Emmen
Food & Process Tech Campus, Zaandam
RDM Training Plant Rotterdam
Praktijkcentrum Procestechnologie, Enschede
Plant of the Future, Brielle
Community of Practice, Limburg I-Labs

Kaart met innovatiehotspots en HCA centra