Human Capital Agenda van de gezamenlijke topsectoren

Bouwen aan een duurzaam, gezond en veilig Nederland is mensenwerk. Mensen met de juiste kennis en vaardigheden versterken onze economie en pakken onze maatschappelijke uitdagingen aan. Innovatieve technologie en processen maken steeds meer mogelijk, maar alleen als we ons menselijk kapitaal laten groeien.

De tien Nederlandse topsectoren bundelen daarom hun krachten in de Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023. Ze zorgen voor een sterke verbinding tussen werken, leren en innoveren. Een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek maakt dit in elke regio mogelijk.

Op de gezamenlijke website leest u meer over de gezamenlijke ambities en hoe u kunt meedoen. Wilt u weten wat de Human Capital Topsectoren nog meer te bieden heeft?

Meer informatie: