Van Human Capital Agenda naar “Human Connecting Missions” Agenda

In 2024 wordt de Human Capital Agenda van ChemistryNL gecontinueerd via een eenjarige “Human Connecting Missions” Agenda. Deze agenda is gebaseerd op een drietal prioritaire, geconsolideerde human capital missies:
– Realiseren van voldoende goed opgeleide mbo-medewerkers in de topsector Chemie
– Maken van een skills-actieplan voor arbeidsbesparende innovaties in de chemie
– Leven lang ontwikkelen van professionals in samenhang met groeifondsprojecten in het chemische domein

Daarnaast is er in 2024 sprake van voortzetting van een tweetal lopende HCA activiteiten:
– jaarlijkse update van de onderwijs-arbeidsmarktmonitor van ChemistryNL
– supporten chemie talentenprogramma’s/ ambassadeurs, inclusief het biobased domein

Human capital organisaties in het veld nemen in de nieuwe KIC-periode hun eigen verantwoordelijkheid, maar voor de drie “connecting” missies speelt de topsector een coördinerende en aanjagende rol spelen.