BLOG
Innovation Agents op missie

Maandelijks geeft een innovation agent van ChemistryNL je inzicht in zijn/haar dagelijkse werk. Lees de blogs van:Martin van Dord, Caroli Buitenhuis, Anton Schotman, René Reijtenbagh, Eric van Sprang, Marco Tibaldi and Robert-Jan Lamers.

Deze maand: Caroli Buitenhuis

Blog mei 2024: Circle of Life

Wat mij mateloos fascineert is dat er in de natuur geen afval bestaat. Er is een natuurlijke ‘Circle of Life’. Dieren en planten laten enkel voedsel voor andere dieren en planten achter. En dan is daar de mens. Die er sinds de laatste millennia ondanks veel goeds er ook een zooitje van maakt en onomkeerbare schade toebrengt aan ecosystemen. Hoe kunnen we terug naar de Circle of Life met behoud van welvaart en het gebruiksgemak waar we zo van houden?

Ik houd me bezig met de plastics issues in de wereld. Met name gericht op plastic retail verpakkingen, fast moving goods en bijbehorende coatings. Producten die slechts enkele minuten tot maximaal ongeveer 5 jaar gebruikt worden en daarna afgedankt worden. Hieronder vallen verpakkingen maar ook producten zoals luiers, tandenborstels, speelgoed, medische disposables etc.

Bijna al die plastic verpakkingen en producten zijn gemaakt van virgin fossiele grondstoffen. Virgin vanwege de goedkoopste prijs, benodigde voedselveiligheid of hygiëne graad. Na gebruik worden plastic verpakkingen nog enigszins ingezameld, gesorteerd en deels gerecycled maar de plastic producten verdwijnen de verbrandingsoven in of belanden wereldwijd op de vuilnisbelt. Wat achterblijft voor volgende generaties is extra CO2 óf persistente microplastics voor volgende generaties. Dit zorgt voor disbalans in onze ecosystemen.

Leren van de natuur

Wat we moeten doen, is ons weer aanpassen aan de natuurlijke Circle of Life. Ons afval moet weer voedsel in het systeem worden (de natuur is immers ’s-werelds beste recycler) en CO2 (carbons) moeten we boven de grond recyclen. Ik bedoel niet dat we alles biodegradable moeten maken. Maar wel dat we onze grondstoffen boven de grond op duurzame wijze moeten en kunnen sourcen en zoveel mogelijk recyclen en waarbij biodiversiteit en regeneratie voorop staan.

Bioplastics van koolzaad

Neem als voorbeeld het gewas koolzaad. Die lieve leuke gele bloemetjes die je ook veel langs snelwegen ziet. Dit koolzaad groeit goed als rotatiegewas na een oogst van tarwe, gerst of mais. Het regenereert de grond, zorgt voor veel vlinders en bijen en neemt CO2 op uit de lucht en zet die om in zuurstof in tegenstelling tot kale akkers.

Door dit koolzaad te combineren met verschillende gewassen in een rotatiesysteem, kunnen boeren profiteren van diverse voordelen, waaronder het verbeteren van bodemgezondheid, het verminderen van ziekten en plagen en het optimaliseren van hun eigen verdienmodel. Omdat van koolzaad voedsel, diervoeding of bioplastics gemaakt kunnen worden, betekent dat dus drie mogelijke afzetmarkten en daardoor meer financiële zekerheden voor de boer.

In de Verenigde Staten wordt koolzaal al functioneel ingezet om onder andere koolzaadolie te produceren. Dit kan vervolgens zowel voor voedsel en diervoeding ingezet worden maar dus ook om daar een nieuwe soort bioplastics van te produceren: PHA (PolyHydroxyAlkanoates). Deze PHA wordt momenteel al als voedselveilig en hygiënisch materiaal ingezet voor o.a. voedsel- en cosmetica verpakkingen, medische producten en toepassingen.

Bioplastics van reststromen

Daar waar voedselveiligheid of hygiëne een minder grote rol hoeft te spelen, kan ook gekeken worden naar het produceren van PHA uit reststromen. Zoals uit afvalstromen uit de papier- en/of textielrecycling. Ook in Nederland wordt hier al volop mee geëxperimenteerd met veel belovende resultaten.

Deze nieuwe soort bioplastics PHA wordt geproduceerd door microben op basis van de vetzuren en suikers uit bijvoorbeeld dus koolzaad of afvalstromen. Het mooie is dat dit materiaal niet alleen op natuurlijke wijze geproduceerd wordt maar ook dat het mechanisch, chemisch en organisch recyclebaar is én dat het daarnaast aan het einde van de levenscyclus weer als voedsel dient voor andere microben. Dàt is dus de “Circle of Life”.

Bioplastics Hub

Wil je meer weten over de grondstoffen, ketens of mogelijkheden rondom bioplastics, dan ben je van harte welkom voor een innovatiesessie in Bioplastics Hub in Amsterdam. Powered by ChemistryNL. Of kijk op de website van Green Serendipity voor events rondom bioplastics en bioplastics issues.

Wil je contact opnemen met Caroli Buitenhuis?
Voor innovatievragen rondom bioplastics voor verpakkingen of producten of een bezoek aan de Bioplastics Hub in Amsterdam, kun je contact opnemen met Caroli Buitenhuis via info@greenserendipity.nl. Meer informatie over de activiteiten van Green Serendipity vind je hier.

Caroli Buitenhuis

“Hoe gaan we ervoor zorgen dat onze verpakkingen en producten wereldwijd binnen onze ecosystemen en binnen de ‘Circle of Life’ gaan passen. Hoe zorgen we ervoor dat (micro)plastics geen schade toebrengen aan onze gezondheid, milieu en maatschappij. En hoe putten we onze planeet niet meer uit maar zorgen we juist voor biodiversiteit en regeneratie van onze aarde zodat deze voor onze toekomstige generaties leefbaar zal zijn?

Dit is wat mij al meer dan 20 jaar drijft en waarvoor ik mijn tijd en energie focus op duurzame innovatieve materialen die gebaseerd zijn op natuurlijke grondstoffen en die passen binnen de ecosystemen en Circle of Life. In de Bioplastics Hub in Amsterdam is een overzicht te vinden van de innovaties voor de toekomst: van harte welkom voor innovatievragen en inzichten!”

Linkedin profile Caroli Buitenhuis

Meer informatie over onze innovation agents:
Gratis deskundige support om te versnellen
Wie zijn onze innovation agents?