BLOG
Innovation Agents op missie

Maandelijks geeft een innovation agent van ChemistryNL je inzicht in zijn/haar dagelijkse werk. Lees de blogs van:Martin van Dord, Caroli Buitenhuis, Anton Schotman, René Reijtenbagh, Eric van Sprang, Marco Tibaldi and Robert-Jan Lamers.

Deze maand: Eric van Sprang

Blog maart 2024
Optimaliseren of transformeren?

De klimaatcrisis vraagt om dringende actie. Onze wereld staat op een kantelpunt, en de deadlines voor onze ambitieuze (maar noodzakelijke) klimaatdoelstellingen naderen snel. Gelukkig groeit het maatschappelijke besef dat we moeten handelen. Maar hoe pakken we dit aan? Wat kunnen we leren uit het recente verleden?

Neem de Urgenda-zaak uit 2015. In deze zaak verplichtte de rechter de Nederlandse overheid om de broeikasgasemissies in 2020 met 25% te verlagen ten opzichte van 1990. Hoewel de overheid met alle goede bedoelingen actie ondernam en diverse maatregelen implementeerde, werd het doel niet bereikt. De uitkomst is misschien niet heel verrassend maar wel de realiteit dat de transitie naar een duurzamere wereld complex is.

In essentie zijn er twee strategieën om deze uitdaging aan te gaan: optimaliseren en transformeren. Beide zijn nodig en vullen elkaar aan. Optimaliseren richt zich op het efficiënter maken van onze huidige processen. Dit kan variëren van het verbeteren van energie-efficiëntie in gebouwen tot het verminderen van verspilling in onze voedselproductie. Het doel is de uitstoot te verminderen binnen de systemen die we al hebben.

Transformeren gaat over een fundamentele heroverweging van hoe we de zaken aanpakken. Het streeft naar volledige circulariteit en duurzaamheid, zoals de overgang naar hernieuwbare energiebronnen en het herontwerpen van onze stedelijke omgevingen en fabrieken om groener en leefbaarder te zijn.

Innovatie is hierin een belangrijke sleutelfactor. Zonder innovatieve en creatieve denkwijzen kunnen we de bestaande processen niet efficiënter maken of nieuwe, duurzame systemen ontwikkelen.

Echter, om succesvol te transformeren is niet alleen technologische innovatie nodig. Ook het overwinnen van marktweerstand, ontwikkelen van verdienmodellen, nieuwe regelgeving zijn net zo essentieel om het potentieel van deze innovaties volledig te benutten.

Een voorbeeld is Avantium. Dit Nederlandse chemiebedrijf leidt een transformatie in de circulaire chemie door de ontwikkeling van PEF (polyethyleenfuranoaat), een duurzaam en volledig recyclebaar alternatief voor PET-plastic. Het proces dat door hen is ontwikkeld, maakt het mogelijk om uit plantaardige suikers monomeren te produceren, die vervolgens worden omgezet in PEF. Dit materiaal is biobased en biedt ook eigenschappen gelijk of misschien zelfs beter dan PET. Vanuit een technologisch perspectief is PEF een innovatie die volledig past binnen de beweging naar een circulaire economie, waar het doel is om producten aan het einde van hun levensduur volledig te hergebruiken of af te breken.

Een ander voorbeeld is Signify (voorheen Philips Lighting), dat de traditionele verlichtingsindustrie heeft getransformeerd door in te zetten op energie-efficiënte LED-verlichting. Deze verandering heeft geleid tot een significante vermindering van energieverbruik wereldwijd, maar ook de levensduur van verlichtingsproducten verlengd en hiermee afval heeft gereduceerd.
Kortom, optimaliseren of transformeren gaan hand in hand, en het is duidelijk dat actie op meerdere fronten noodzakelijk is. Gezien de urgentie is het tijd om tot actie over te gaan en Iedereen hierin een rol te spelen, van individuen tot grote organisaties. Begin klein en elke actie telt.

Om actief bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie, is er binnen COAST, een innovatiegemeenschap op het gebied van analytische wetenschap en technologie, een gespecialiseerde ‘Community of Practice’ (CoP) opgericht. Deze community richt zich op de meetuitdagingen binnen de circulaire economie, met een focus op materiaalketens zoals plastics. Denk aan het vaststellen van het percentage gerecycled materiaal, het detecteren van sorteerstoffen of het juist kunnen karakteriseren voor sorteren of kwaliteit van materialen. De gedachte achter een CoP is te verbinden, samen te leren en ervaringen te delen en zo sneller tot gerichte oplossingen te komen.

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan onze CoP of meer informatie wenst, nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen door een mail naar mij te sturen en samen op te trekken richting een duurzamere toekomst.

Meer informatie over onze innovation agents:
Gratis deskundige support om te versnellen
Wie zijn onze innovation agents?