BLOG
Innovation Agents on a mission

Every month a ChemistryNL innovation Agent will give you an insight in their daily life (in Dutch).  Read the blogs of our Innovation agents: Martin van Dord, Caroli Buitenhuis, Anton Schotman, René Reijtenbagh and Eric van Sprang.

This month Martin van Dord tells all about his activities as an innovation agent.

Toeval bestaat niet, of misschien toch?

Is meedoen aan een innovatietraject voor elke ondernemer mogelijk, of het bedrijf nu groot is of klein? Sinds een toevallige ontmoeting op de Kunststoffenbeurs van 2016 kan ik op die vraag volmondig ‘ja’ antwoorden. In dat jaar liep ik in het onderwijsstraatje van de beurs enkele mensen van recyclingbedrijf TUSTI tegen het lijf, een startup destijds. Met veel enthousiasme demonstreerden ze in de stand van de TU Eindhoven een innovatieve techniek om met bakvet vervuilde plastics (HDPE) effectief te reinigen.

Heel toevallig was die ontmoeting op zichzelf niet. Ik stond tijdens de beurs immers in de stand van de Federatie NRK, niet willekeurig in hetzelfde straatje. Toevallig was wel dat juist op dat moment de CIRCO Track ‘Flessen en folie’ in voorbereiding was. Tijdens deze track zouden verschillende partijen onderzoeken of het mogelijk is om gerecycled HDPE in de folies van verpakkingen te verwerken. U raadt het al: de ‘schakel schoonmaak’ van het recyclingproces hadden we nog niet. En omdat veel flessen en folies in de praktijk vervuild en vervet de recyclers bereiken, bleek TUSTI de ideale partner. Het bedrijf wilde gelukkig ook dolgraag meedoen.

Daarmee is het verhaal nog niet rond. Door de goede resultaten kreeg de CIRCO Track een vervolg in het grotere Europese ‘van folie tot folie’-project ProLiFex. Gezien het grote belang van circulaire folie werd het project vervolgens als één van de showcases opgenomen in het NPPR-voorstel rond circulaire plastics bij het Nationaal Groeifonds. Dat voorstel is deels goedgekeurd, weten we nu: er is een voorwaardelijke bijdrage toegekend van 220 miljoen euro voor innovatieprojecten waarin bedrijven en kennispartners samen werken aan showcases, zoals binnen ProLiFex. En daar maakt TUSTI dus ook deel van uit.

Innovation Agents
Waar een toevallige ontmoeting toe kan leiden! Al realiseer ik mij dat toeval, zeker als het om ondernemen gaat, vaak geen rol speelt. Het gaat erom de kansen op te zoeken en die ook te benutten, het liefst samen met ketenpartners. Hiermee beginnen is niet moeilijk. U neemt contact op met één van de innovation agents van ChemistryNL die u in contact brengt met het juiste netwerk. Zo kunt u vervolgens samen met de andere partijen uw circulaire uitdagingen oppakken, bijvoorbeeld binnen de gesubsidieerde projecten in het kader van het Groeifonds.

Klein of groot, startup of mkb’er? Vraag het maar aan de mensen van TUSTI: de grootte van uw bedrijf maakt niet uit, wél een gezonde dosis motivatie. Dus wilt u innoveren met polymeren, zoekt u de kennis en de partners om samen stappen te zetten? Neem dan contact met ons op. Oók als we elkaar toevallig een keer niet tegenkomen…

Contact opnemen met Martin
Martin van Dord is innovation agent voor ChemistryNL. Daarnaast is hij innovatiecoach bij de NRK, de brancheorganisatie van de rubber- en kunststofindustrie. Namens de NRK is hij actief bij het activeren van ondernemers en het initiëren van projecten op het gebied van klimaat en innovatie, zoals CO2- en energiereductie, Circulaire Economie en innovatie. Martin is tevens bestuurslid van NRK Compoundeurs en NRK PVT Kunststofverwerkers.  Door zijn lange ervaring en grote netwerk in de rubber en kunststofindustrie kan hij u bij bijna elke innovatievraag rond polymeren in contact brengen met de juiste partij. Neem contact op via 06-23426593 / vandord@nrk.nl

Meet the innovation agents

Gratis deskundige support om te versnellen

Menu