Blog juli 2022

Chemie, industrie, productie… het zijn allemaal woorden die ver verwijderd zijn van het concept van duurzaamheid volgens de publieke opinie, en waarschijnlijk ook die van u. Maar wat als ik zeg dat er iets verandert?

Bij de huidige staat van onze productontwikkeling is de uitdaging om “duurzaam” te worden enorm voor de chemische industrie. Aan de ene kant is deze sector nog steeds afhankelijk van fossiele brandstoffen, zowel als energiebron als grondstof. Bovendien hebben chemiebedrijven te maken met hogere innovatiebarrières dan andere sectoren (bijv. hoge investeringen vanaf de lage TRL-fase, een sector die traditioneel niet op hun gemak is met risico’s, regelgevende en bureaucratische belemmeringen). Aan de andere kant is de rijkdom van onze samenleving afhankelijk van chemicaliën en chemische processen, en nieuwe technologieën en producten zijn de sleutel tot toekomstige winstgevendheid voor de sector.

Hier zijn slechts enkele van de belangrijkste drijfveren voor duurzaamheid die bedrijven in de gaten moeten houden om een actieve rol in de transitie te spelen en zelfs om te profiteren van vroege aanpassingen:

  • Overal ter wereld nemen sociale bewegingen en protesten tegen vervuiling toe. Vanuit de chemiesector groeit de vraag naar meer maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  • Arbeidskrachten van de nieuwe westerse generatie hechten steeds meer waarde aan het werken voor een bedrijf dat de samenleving ten goede komt, waardoor het concept van belanghebbenden ontstaat.
  • Beleidsveranderingen zullen de publieke opinie volgen en steeds strengere maatregelen nemen. Bijvoorbeeld: Meer dan 40 landen hebben al CO2-heffingen ingevoerd of zich aangesloten bij CO2-cap-and-trade-programma’s. Initiatieven voor het verwijderen van koolstofdioxide worden essentieel voor het voortbestaan van veel bedrijven en bieden tegelijkertijd een kans voor nieuwe oplossingen.
  • In 2020 verklaarde Larry Flink (CEO BlackRock): “In de nabije toekomst zal er een aanzienlijke herverdeling van kapitaal plaatsvinden om de klimaatdreiging aan te pakken.” Dit is een andere essentiële opmerking om in gedachten te houden bij het bespreken van zakelijke kansen voor de chemische sector, vooral voor scale-ups en mkb’s.

Tegenwoordig worden we geconfronteerd met de noodzaak om af te stappen van processen die het milieu vernielen en over te gaan naar processen, materialen, energie, en gewoonten die onze planeet beschermen: een tsunami voor het huidige bedrijfsmodel. Er zijn al enkele bedrijven die de principes van circulariteit proberen te integreren in hun wereldwijde activiteiten, zoals DuPont of DSM. Het is echter ook tijd voor mkb’s, scale-ups en start-ups om in de voetsporen te treden van deze voorlopers, door nieuwe processen uit te vinden en op te schalen die leiden tot de groene en hernieuwbare chemicaliën van de toekomst. Wie wordt de nieuwe DuPont of DSM?

Over Marco Tibaldi en ACN
Amsterdam Chemistry Network is een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen en chemie gerelateerde bedrijven in de metropoolregio Amsterdam. Als operations manager sta ik midden in dit ingewikkelde ecosysteem. In het geval dat u geïnteresseerd bent in onderzoek, productontwikkeling, zakelijke relaties en/of ondersteuning voor een duurzamere chemieoplossing, verleen ik u graag toegang tot de juiste partners. Laten we vooral contact opnemen voor een potentiële samenwerking in de toekomst.

Marco Tibaldi, Amsterdam Chemistry Network, marco@acnetwork.nl.

Gratis deskundige support om te versnellen
Meet the Innovation Agents