Over ChemistryNL

ChemistryNL is de naam van de Topsector Chemie en voert het missiegedreven topsector- en innovatiebeleid (MTIB) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit.

Het beleid van de 10 topsectoren in Nederland is erop gericht kansen te creëren vanuit mondiale maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, voedsel, gezondheid, circulariteit en veiligheid.

Om tot de beste oplossingen te komen werken bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en overheid samen aan kennis en innovatie. De topsectoraanpak is typisch Nederlands: open, inclusief en inventief.

Binnen elke topsector zijn de partijen verenigd in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). De TKI’s hebben onderzoeksagenda’s en doelstellingen voor de komende jaren opgesteld.

 

Defossilization of Dutch industry and society

Topteam

De vier leden van het topteam zijn: Jacqueline Vaessen, Tom van Aken, Moniek Tromp en Karlo van Dam. Zij vertegenwoordigen grote bedrijven, kennisinstellingen, het MKB en de overheid binnen de Topsector Chemie. Daarnaast beschikt het Topteam over een secretariaat.

Strategieraad

De strategieraad bestaat uit de voorzitters en vicevoorzitters van de programmaraden en vertegenwoordigers uit andere topsectoren. Samen beoordelen zij voorstellen van de programmaraden op haalbaarheid en consistentie met de ambities van ChemistryNL.

Programmaraden

De programmaraden zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van de vier hoofdlijnen binnen ChemistryNL. Zij stellen de roadmaps op en beoordelen onderzoeksvoorstellen. De voorzitters van de programmaraden werken in de industrie, de vice-voorzitters in de wetenschap.

  • Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis
  • Chemical Sensing & Enabling Technologies
  • Chemistry of Advanced Materials
  • Chemistry of Life

Programmabureau

Het programmabureau van ChemistryNL (TKI Groene Chemie & Circulariteit) ondersteunt het management en de programmaraden van ChemistryNL.

ChemistryNL_Governance

Ondersteuning programmaraden
Dieke Boezen, programmamanager Chemistry of Advanced Materials
Eda Bener Aksam, programmamanager Chemistry of Life
Merijn Blaakmeer, programmamanager Chemical Sensing & Enabling Technologies
Elena Höppener, programmamanager Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis

Topsectorthema’s
Onno de Vreede – Human Capital Agenda
Frank Groenen – Internationalisering
Colette Alma – Voorzitter Trilaterale Strategy

Ondersteuning
Dili Hofland – financiën
Jerry van den Broeke en Bert van Rees – communicatie
Mark Broers – projectadministratie
Kirsten Verkaik – assistant

Management
Peter Berben – managing director
Silke Diedenhofen – secretaris

Jaarverslagen: