Internationale activiteiten

Grote maatschappelijke uitdagingen kennen geen grenzen. De klimaatcrisis, de beschikbaarheid van energie, de ‘earth overshoot’ zorgen ervoor dat veel oplossingen alleen internationaal kunnen worden aangepakt. De chemie is in al haar facetten de drijvende kracht achter technologieën en processen die bijdragen aan een duurzamere, gezondere wereld. Door internationale samenwerking kunnen de noodzakelijke innovaties veel sneller, op grotere schaal en goedkoper gerealiseerd worden. ChemistryNL neemt initiatief en regie door de competenties van de Nederlandse chemie in te zetten in internationale samenwerking.

Ons doel is om open innovatie in een internationale context te versnellen, terwijl we de kennis vergroten, capaciteit en strategische autonomie verwerven. Met publieke en private inzet kunnen we economische en sociale resultaten boeken waar Nederland profijt van heeft.

Europa – SuschemNL
SuschemNL is het Nederlandse Technologieplatform Duurzame Chemie en de nationale schakel naar het Europese Technologieplatform SusChem. Het wordt georganiseerd via ChemistryNL. De onderzoeks- en innovatiestrategie en focus worden bepaald door de programmaraden van ChemistryNL, terwijl tactische vraagstukken worden afgehandeld door een kernteam van vertegenwoordigers van belanghebbenden. De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met TKI Groene Chemie en Circulariteit.

Bilaterale samenwerking
ChemistryNL heeft een sterke geschiedenis van internationale bilaterale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Hierbij profiteren we van ons internationale netwerk van attachés in belangrijke strategische regio’s en partnerlanden. Ook profiteert ChemistryNL van de relaties van de Nederlandse Onderzoeksraad (NWO) en nationale brancheverenigingen (VNCI, HollandBio etc.) met collega’s over de hele wereld. Wij concentreren ons op een aantal strategische thema’s gekoppeld aan een selectie van focuslanden om het momentum te behouden en duurzame impact te maken.

Trilaterale strategie – ARRRA cluster
In 2017 werd de trilaterale strategie (Vlaanderen, Nederland, Noordrijn-Westfalen) voor de chemische industrie aangenomen met als doel een mondiale motor te worden voor de transitie naar een duurzaam en competitief chemisch cluster. De actieagenda kent drie pijlers:

  1. Energie & Feedstock – getrokken door Vlaanderen
  2. Infrastructuur – getrokken door Noordrijn-Westfalen
  3. Onderzoek & Innovatie – getrokken door Nederland

Handelsbevordering
Handelsbevordering richt zich op collectieve activiteiten zoals handelsmissies en beurzen. Handelsmissies zijn specifiek voor het MKB omdat zij, in tegenstelling tot grote bedrijven, niet vertegenwoordigd of gepositioneerd zijn op de voor hen relevante buitenlandse markten. Handelspromotie is belangrijk voor de strategische beurzen. Zowel grote bedrijven als kleine en middelgrote bedrijven nemen deel aan beurzen, hoewel het midden- en kleinbedrijf beperkt lijkt te zijn tot Europa en hun beperkte middelen een belemmering lijken te vormen voor deelname. De strategische beurzen zijn dan ook de hoofdactiviteit van handelspromotie.