Innovatiemakelaar in de Circulaire Economie; Circulaire economie passend bij onze ecosystemen
Tijdens mijn rondjes hardlopen heb ik altijd goed tijd om na te denken. Vanochtend ging dat over het container begrip ‘circulaire economie’. Ongeveer alles wat je kunt bedenken, moet ‘circulair’ worden en daar moet dan ook een verdienmodel aan vastzitten t.b.v. de economie. Maar vaak wordt er eerst vanuit het bestaande verdienmodel gedacht en dan pas hoe iets circulair zou kunnen worden. Dit belemmert innovaties en systeemveranderingen.

Plastic kam niet gerecycled
En is zowel het woord ‘circulair’ als het woord ‘economie’ wel op z’n plaats als we kijken naar de lange termijn doelstellingen die zijn vastgelegd in zowel Nederlands als Europees beleid? Een van de belangrijkste doelstellingen vanuit het beleid is dat wanneer er nieuwe grondstoffen nodig zijn, deze uit hernieuwbare, algemeen beschikbare en onuitputbare bronnen moeten komen en duurzaam geproduceerd moeten worden. Zoals plastics uit gerecycled materiaal, biomassa of CO2.

Maar zover zijn we nog lang niet. Momenteel is de focus van de circulaire economie vooral gericht op de afvalfase en of een verpakking of product recyclebaar is. Maar producten mogen niet bij de plastic verpakkingen ingezameld worden en worden helaas nu nog veelal verbrand. Dus je kunt een kam, tandenborstel of speelgoed wel recyclebaar maken, maar gerecycled worden de materialen nog niet. Hier is nog veel winst te behalen.

Vers brood of oud brood
De markt voor het inzetten van gerecycled materiaal of biobased materialen komt ook nog niet echt op gang omdat er een negatieve prijsprikkel voor de inkopers is. De prijs voor virgin fossiele plastics is een stuk lager dan voor gerecycled of biobased plastics. Je kunt het vergelijken met vers brood en oud brood. Stel je komt bij de bakker en deze vraagt: “Wil je een vers brood voor € 1,- of een oud brood voor €2,-. Tja, dan is de keuze snel gemaakt…

Als innovatiemakelaar help ik startups en mkb-bedrijven bij het verduurzamen van hun producten en verpakkingen zodat ze gaan passen bij de toekomst van de volgende generaties. Omgedraaid help ik producenten en verwerkers van duurzame materialen om de weg naar de markt te vinden. Er wordt rekening gehouden met hoe de materialen gesourced, geproduceerd en verwerkt worden. Verder ook hoe en waar ze ingezet worden en in welk land de mogelijke afvalfase plaatsvindt.

Exportproduct op vuilnisbelt
Nederlandse bedrijven zijn goed in export maar dat betekent dus dat je in veel gevallen te maken hebt met afzet in landen waar nog helemaal geen plastic inzameling of recycling plaatsvindt. Waar producten of verpakkingen direct verbrand worden (veelal ook nog in open vuur met gevaar voor gezondheid en milieu) of op de vuilnisbelt belanden. Hier zou meer rekening mee gehouden moeten worden.

We hebben nieuwe innovatieve materialen nodig die meerdere mogelijkheden bieden aan het einde van hun leven. Die dus de eigenschappen bezitten om zowel recyclebaar te zijn daar waar het kan óf te dienen als voedsel voor micro-organismen daar waar het moet. Steeds rekening houdend met milieu, maatschappij en de grenzen van onze ecosystemen. En dan volgen de verdienmodellen vanzelf!

Caroli Buitenhuis, Innovatiemakelaar ChemistryNL voor renewable materials

Wil je contact opnemen met Caroli Buitenhuis?
Voor innovatievragen rondom het ontwikkelen van bioplastics, het verduurzamen van producten of verpakkingen of een bezoek aan de Bioplastics Hub in Amsterdam, kun je contact opnemen met Caroli Buitenhuis via info@greenserendipity.nl. Meer informatie over de activiteiten van Green Serendipity vind je hier.

Caroli Buitenhuis
“Hoe gaan we ervoor zorgen dat onze verpakkingen en producten binnen de grenzen van onze eco-systemen gaan passen. Hoe zorgen we ervoor dat (micro)plastics geen schade toebrengen aan milieu en maatschappij en we onze planeet niet meer uitputten maar juist zorgen dat de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar zal zijn?

Dit is wat mij al bijna 20 jaar drijft en waar ik al mijn tijd en energie insteek. Dit is waarom ik me volledig concentreer op het uitwerken van duurzame concepten en strategieën met nieuwe businessmodellen. Focus daarbij is op innovatieve materialen die gebaseerd zijn op hernieuwbare koolstoffen van boven de grond (biomassa, CO2 en recyclaat) en die passen binnen de ecosystemen en circulaire economie. In de Bioplastics Hub in Amsterdam is al een overzicht te vinden van dat wat mogelijk is: welkom!”

Linkedin profile Caroli Buitenhuis
Twitter @GreenSerendip

Meet the Innovation Agents

Menu