Blog mei 2023: Chemistry Ready for Equity programma

Als Innovation Agent van ChemistryNL help ik  Chemie bedrijven (Life Sciences, bio-circulair en bio-chemie) goed voorbereid de private investeerdersmarkt te betreden. Ook help ik bedrijven met de feitelijke introducties bij investeerders. Hiervoor maak ik gebruik van het investeerders netwerk van Business Angels Connect. Ook zijn er exclusieve samenwerkingen met andere Chemie investeerders netwerken in de Benelux, Duitsland en Frankrijk.  Vermeldingswaard is hier de Green Chemistry investeringstafel die wij samen met Fundsup opzetten.

Belangrijk is het om goed voorbereid de private risicokapitaal markt op te gaan. Hiervoor hebben we een Chemistry Ready for Equity programma opgezet.  In dit programma komen belangrijke kritische succesfactoren aan bod om privaat risicokapitaal binnen te halen en goed samen te werken. Experts en ervaringsdeskundigen delen hier hun kennis en ervaringen.

Het beste team heeft de beste propositie. Is jouw team het beste team? Hoe complementair zijn jullie en hoe worden besluiten genomen? Wordt er goed samengewerkt? Kan er effectief en prettig met jullie samengewerkt worden met de investeerder(s)?  Hoe introduceer jij je bedrijf bij investeerders, hoe gaat een kennismaking in zijn werk en hoe onderhandel je met investeerders?  Welke juridische aspecten zijn belangrijk? Hoe ziet een samenwerking met een investeerder er uit? Al deze vragen worden beantwoord in het Chemisty Ready for Equity programma.

Daarnaast organiseren wij op 7 juni aanstaande een bijeenkomst om  investeerders te ontmoeten.  Via deze link kun jij je aanmelden voor dit programma of onderdelen ervan.

Heb je individuele feedback en hulp nodig om goed voorbereid de private kapitaalmarkt op te gaan, neem dan contact met mij op.

Contact René Reijtenbagh:
+31 6 289 09 185 | reijtenbagh@businessangelsconnect.nl | www.businessangelsconnect.nl

Meet the innovation agents
Gratis deskundige support om te versnellen

Blog augustus 2022: Chemistry Ready for Equity program: Hulp en Workshops om beter voorbereid de kapitaalmarkt op te gaan

Als ondernemer (in de Chemie) wordt er veel van je verwacht. Onderscheidende technologie/kennis in disruptieve of incrementele innovaties in ontwikkeling, uitmondend allicht in octrooien, toepassingen, samenwerking in complementaire teams, business development, onderhandelingen en de financiering geregeld krijgen.  Dat vraagt op heel veel deelterreinen specifieke kennis, inzicht én er moet goed samengewerkt worden. Hier kunnen coaches een aanvullende rol vervullen. Zij brengen haar of zijn kennis, ervaring, expertise en netwerk in.

ChemistryNL heeft een team van dergelijke experts voor je op gelijnd, de zgn Innovation Agents. Zelf ben ik Innovation Agent op het gebied van business development gericht op het investering gereed krijgen van bedrijven voor private investeerders. In mijn dagelijkse praktijk valt het me op dat veel basiskennis onvoldoende aanwezig is. Heel efficiënt is dan om de gerichte kennis die nodig is aan te bieden in Workshops. Dit doen wij met het Ready for Equity program. Experts delen hun kennis en ervaringen in een programma en we hebben ervoor gekozen dat digitaal te doen. Dat scheelt ook veel reistijd.

De ervaring leert dat investeerders investeren in het team. Het beste team heeft de beste investeringspropositie.  Hoe zit dit eigenlijk met jouw team? Wat zijn de belangrijkste succesfactoren? Hoe goed kennen jullie elkaar en hoe complementair zijn jullie? Hoe is het team in unieke situaties van stress, aanpassing en nemen van moeilijke besluiten. In de Masterclass Teamaturity op 14 september aanstaande van 15.00 uur tot 16.30 uur komt dit aan bod.

Hoe werkt een dealclosing proces met private investeerders? Wat zijn de verschillende stappen en hoe bereid jij je daar op voor? Hoe waardeer je het bedrijf en hoe ziet een dealclosing proces er uit? Dat komt aan bod in de Masterclass Dealclosing met Business Angels op 20 september van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Wat zijn de juridische voorbereidingen die je moet treffen voordat je private investeerders benaderd en in onderhandeling gaat? Is een Non Disclosure Agreement nodig en wat moet er minimaal in staan? Waarvoor is een Letter Of Intent? En wat zijn de valkuilen in een Aandeelhouders Overeenkomst? Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom? Dit alles komt aan bod in de Masterclass Juridische aspecten van de dealclosing met private investeerders op 26 september van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Bijgevoegd de link voor het Chemistry Ready For Equity programma voor meer informatie en aanmelding.

Heb je feedback en hulp nodig om goed voorbereid de private kapitaalmarkt op te gaan, neem dan contact met mij op. Ik help je graag!

Blog maart 2022: Hoe vind je private investeerders voor jouw bedrijf?

Als Innovatiemakelaar help ik bedrijven in de (bio-) Chemie deze vraag te beantwoorden. Al meer dan 20 jaren bemiddel ik bedrijven naar private investeerders. Hiervoor heb ik een Benelux netwerk opgebouwd van 120 investeerders en werken wij samen met diverse andere investeerdersnetwerken in Europa, onder meer in de Chemie.

Voordat we met de feitelijke introductie beginnen, maken we een inschatting hoe realistisch het is dat een investeerder in het betreffende bedrijf wil investeren en of dit zou passen bij de ondernemer. De investeerder(s) willen namelijk in ruil voor risicokapitaal een aandelenbelang in het bedrijf en ze zien ook voor zichzelf een rol weggelegd als coach. Dergelijke financiering wordt ook wel “slim groeikapitaal” genoemd. De betreffende investeerders zijn dan de “business angels” die helpen de ontwikkeling te versnellen en waarde te creëren.

We helpen de ondernemer om het bedrijf investeringsgereed te maken. Dat doen we door samen te kijken hoe de actuele investeringspropositie eruit ziet, wat de sterke punten zijn en welke minder sterke, te beïnvloeden, punten aangepast kunnen worden. Verder gaan we in op welke intrinsieke waarde al gecreëerd is en of de investeringspropositie realistisch is. Daarna begint het proces van introducties bij investeerders. Dit doen we individueel én we organiseren Chemie Investors Lounges. Feitelijk fungeren we als een filter voor de investeerders en dat wordt gewaardeerd. In deze YouTube video een voorbeeld van hoe we dit op een hele laagdrempelige wijze doen samen met Coci’s en iLabs.

Bij gebleken interesse start de nadere kennismaking, wordt op een gegeven moment volledige inzage gegeven en starten de onderhandelingen. Wanneer je dit voor het eerst mee maakt als ondernemer, kunnen door onervarenheid irritatie ontstaan en onnodige fouten gemaakt worden. Ook daarom zijn we in deze fase beschikbaar als adviseur. Ook bieden wij Chemie ondernemers trainingen en workshops aan om goed voorbereid in de investeerders wereld terecht te komen. We noemen dit het Chemistry Ready for Equity Program.

Zo hebben we op 12 mei aanstaande een workshop gepland over het dealclosing proces met speciale aandacht voor de juridische aspecten van de dealclosing, hoe je effectief onderhandelt, de bedrijfswaardering, de due diligence en wat er in de aandeelhoudersovereenkomst moet staan.

Op 31 mei organiseren we onze Chemistry Investors Lounge in de businessclass van het Gelredome stadion in Arnhem.
Internationaal zijn we met onze Duitse Chemie investeerdersnetwerken waar we mee samenwerken op 24 juni aanwezig bij de StartupWoche in Düsseldorf. Daar komen Benelux en Duitse Chemie investeerders samen om kennis te maken met Chemie startups om in te investeren.

Chemie ondernemers op zoek naar investeerders en ook investeerders in de Chemie zijn van harte uitgenodigd contact met mij op te nemen en gebruik te maken van de genoemde ondersteuning die wij kunnen bieden.

Blog 2021: Hulp bij het vinden van financiering van groei door business angels

Business angels zijn private investeerders die bereid zijn risico kapitaal voor groei en ontwikkeling ter beschikking te stellen in ruil voor aandelen in het bedrijf. Naast geld brengt de investeerder haar of zijn kennis en netwerk mee voor een nog snellere groei. Uiteindelijk wil de investeerder via waarde creatie en een exit een goed rendement halen.

Vijf jaren geleden heb ik Business Angels Connect, een Benelux investeerdersnetwerk opgericht met een sectorale focus op de sectoren Chemie, Agri-food en Health.

Via dit netwerk breng ik bedrijven in contact met private investeerders.  Ook zijn we verbonden met exclusieve investeerders netwerken in Europa en Duitsland. Via deze netwerken kunnen we Chemie bedrijven internationaal introduceren bij investeerders. Business Angels Connect is daarnaast partner van het EIT Health Investors Network in Europa en lead voor de Benelux.

Sinds 2019 ben ik als Innovatiemakelaar verbonden aan ChemistryNL. Via deze rol breng ik mijn kennis en ervaring in om Chemie bedrijven inzicht te geven in de mogelijkheid om private investeerders aan te trekken, hoe het werkt, wat de voorwaarden zijn en gaan we samen na of het zou kunnen passen. Wanneer dit allemaal klopt en het uiteindelijke investeringsvoorstel realistisch is, introduceren wij het bedrijf bij private investeerders.  Dat doen we door individuele introducties, maar ook door het organiseren van besloten Investors Lounges, waar geselecteerde bedrijven zich presenteren voor investeerders. Natuurlijk helpen we bedrijven bij de voorbereidingen op deze introducties.

Na de introducties en gebleken interesse volgt de nadere kennismaking en uiteindelijk een dealclosing. Wanneer je hier als ondernemer geen ervaring in hebt is het handig om ondersteuning te hebben van iemand die daar ervaren in is. Dat voorkomt ook onnodig oponthoud, irritaties en vooral een minder goede deal of geen deal.

Naast individuele feedback en introducties in ons netwerk organiseren wij voor ondernemers ook regelmatig trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten, evenals voor beginnende business angels.

Via het ChemistryNL netwerk van de Innovation lab’s, de Centers of Open Chemical Innovation,  Fieldlabs en de Academische Accelerator programma’s heb ik een goed actueel bereik en aanbod van disruptieve innovatieve bedrijven in de Chemie. Feitelijk wordt het aanbod kwalitatief “gefilterd”.

Ondernemers op zoek naar investeerders en ook investeerders in de Chemie zijn van harte uitgenodigd contact met mij op te nemen.

Tot slot: De collega Innovation Agents hebben veel complementaire kennis, ervaringen en uitgebreide netwerken in de Chemie. Vaak wordt er onderling doorverwezen. Zo hebben we een bedrijf dat bio-circulaire coffee cups maakt aan financiers geholpen en zij werken nu met Caroli Buitenhuis aan een verbeterde verpakking.  Maak vooral gebruik van dit aanbod van experts en doe er je voordeel mee. Via de andere Blogs is ook duidelijk wat wij te bieden hebben.

Meer over René Reijtenbagh
René Reijtenbagh is opgeleid als Bioloog en Economisch Geograaf. In het verleden heeft hij diverse succesvolle investeerders netwerken opgericht voor verschillende ontwikkelingsmaatschappijen. Hij is mede oprichter van de Vereniging van Business Angels Netwerken Nederland en van Business Angels Europe, de EU confederatie van alle EU federaties.

Contact René Reijtenbagh:
+31 6 289 09 185 | reijtenbagh@businessangelsconnect.nl | www.businessangelsconnect.nl

Meet the innovation agents
Gratis deskundige support om te versnellen