Blog november 2022
Een circulair product begint toch écht op de tekentafel

Er is de afgelopen maanden al veel gezegd en geschreven over het Nationaal Groeifonds-programma Circular Plastics NL. Binnenkort kunnen we daadwerkelijk aan de slag met dit ambitieuze innovatie- en onderzoeksprogramma en zullen ketenpartners gezamenlijk oplossingen realiseren om de kunststofkringloop te sluiten.

De komende maanden en jaren wordt een reeks innovatie- en onderzoeksprojecten opgestart voor alle aspecten die daarvoor nodig zijn. Technologische innovaties zoals de ontwikkeling van duurzame polymeren, innovatieve oplossingen voor inzamelen, sorteren en wassen, nieuwe technologieën voor mechanische en chemische recycling en betere verwerkingsmethoden om kunststofafval op te werken tot recyclaat. Daarnaast is er veel aandacht voor alternatieve end-of-life-oplossingen, slimme manieren om producten te hergebruiken of te repareren en wordt het effect van het gedrag van consumenten onderzocht, alsmede hoe duurzaam gedrag kan worden gestimuleerd. Circular Plastics NL wordt gedragen door een breed consortium van partijen die betrokken zijn bij de kunststofketen, van brancheverenigingen tot mkb-bedrijven, startups, kennisinstellingen, hogescholen en universiteiten.

Maar daarmee is het consortium nog niet compleet. Alleen al in Nederland hebben we vele tienduizenden ontwerpers, engineers, sales- en category managers die een belangrijke rol spelen bij de circulariteit van producten. Zij voelen zich misschien niet altijd onderdeel van de kunststofketen, maar zijn dat volgens de definities van de circulaire economie nadrukkelijk wel. Kenners zijn het erover eens dat de keuzes die tijdens het ontwerpproces worden gemaakt een cruciale rol spelen, zoals rond het materiaalgebruik en in welke mate een samengesteld product uit elkaar te halen is. Als de besluiten op een afgewogen en goed gefundeerde manier worden genomen, zullen producten die nieuw op de markt komen een lage footprint hebben omdat ze lang meegaan, hergebruikt of gerepareerd kunnen worden en na de levensduur goed te recyclen zijn.

Nieuwe tool van CIRCONNNECT
Om deze belangrijke groep te helpen bij het maken van die keuzes, heeft CIRCONNNECT het Framework Circular Design ontwikkeld. Deze tool helpt u de kennis en de structuur in uw ontwerpproces toe te passen, zodanig dat elk nieuw op de markt gebracht product op natuurlijke wijze zijn weg vindt in de circulaire economie. CIRCONNNECT, een online kennisplatform waarin kennisinstellingen, brancheverenigingen, de ontwerpsector, regioversnellers en overheidsorganisaties de krachten hebben gebundeld, begrijpt het belang om kennis te delen met de mensen die de beslissingen nemen over nieuwe producten, met als voornaamste motto: design for a circular economy. Probeert u de tool eens uit. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij CIRCONNNECT, of kunt u contact met mij opnemen. Ik kan u ook in contact brengen met bedrijven in de kunststofketen die een schat aan kennis en ervaring van circulaire kunststoffen en u kunnen helpen om de juiste circulaire keuzes te maken.

Contact opnemen met Martin
Martin van Dord is innovation agent voor ChemistryNL. Daarnaast is hij innovatiecoach bij de NRK, de brancheorganisatie van de rubber- en kunststofindustrie. Namens de NRK is hij actief bij het activeren van ondernemers en het initiëren van projecten op het gebied van klimaat en innovatie, zoals CO2- en energiereductie, Circulaire Economie en innovatie. Martin is tevens bestuurslid van NRK Compoundeurs en NRK PVT Kunststofverwerkers.  Door zijn lange ervaring en grote netwerk in de rubber en kunststofindustrie kan hij u bij bijna elke innovatievraag rond polymeren in contact brengen met de juiste partij. Neem contact op via 06-23426593 / vandord@nrk.nl.

Meer blogs van Martin
Blog mei 2022 – Toeval bestaat niet, of misschien toch
Blog december 2021 – Op een voetstuk
Blog Zoeken naar de juiste chemie in 2021

Meer over onze Innovation Agents
Meet the innovation agents 
Gratis deskundige support om te versnellen