Blog mei 2022
Toeval bestaat niet, of misschien toch?

Is meedoen aan een innovatietraject voor elke ondernemer mogelijk, of het bedrijf nu groot is of klein? Sinds een toevallige ontmoeting op de Kunststoffenbeurs van 2016 kan ik op die vraag volmondig ‘ja’ antwoorden. In dat jaar liep ik in het onderwijsstraatje van de beurs enkele mensen van recyclingbedrijf TUSTI tegen het lijf, een startup destijds. Met veel enthousiasme demonstreerden ze in de stand van de TU Eindhoven een innovatieve techniek om met bakvet vervuilde plastics (HDPE) effectief te reinigen.

Heel toevallig was die ontmoeting op zichzelf niet. Ik stond tijdens de beurs immers in de stand van de Federatie NRK, niet willekeurig in hetzelfde straatje. Toevallig was wel dat juist op dat moment de CIRCO Track ‘Flessen en folie’ in voorbereiding was. Tijdens deze track zouden verschillende partijen onderzoeken of het mogelijk is om gerecycled HDPE in de folies van verpakkingen te verwerken. U raadt het al: de ‘schakel schoonmaak’ van het recyclingproces hadden we nog niet. En omdat veel flessen en folies in de praktijk vervuild en vervet de recyclers bereiken, bleek TUSTI de ideale partner. Het bedrijf wilde gelukkig ook dolgraag meedoen.

Daarmee is het verhaal nog niet rond. Door de goede resultaten kreeg de CIRCO Track een vervolg in het grotere Europese ‘van folie tot folie’-project ProLiFex. Gezien het grote belang van circulaire folie werd het project vervolgens als één van de showcases opgenomen in het NPPR-voorstel rond circulaire plastics bij het Nationaal Groeifonds. Dat voorstel is deels goedgekeurd, weten we nu: er is een voorwaardelijke bijdrage toegekend van 220 miljoen euro voor innovatieprojecten waarin bedrijven en kennispartners samen werken aan showcases, zoals binnen ProLiFex. En daar maakt TUSTI dus ook deel van uit.

Innovation Agents
Waar een toevallige ontmoeting toe kan leiden! Al realiseer ik mij dat toeval, zeker als het om ondernemen gaat, vaak geen rol speelt. Het gaat erom de kansen op te zoeken en die ook te benutten, het liefst samen met ketenpartners. Hiermee beginnen is niet moeilijk. U neemt contact op met één van de innovation agents van ChemistryNL die u in contact brengt met het juiste netwerk. Zo kunt u vervolgens samen met de andere partijen uw circulaire uitdagingen oppakken, bijvoorbeeld binnen de gesubsidieerde projecten in het kader van het Groeifonds.

Klein of groot, startup of mkb’er? Vraag het maar aan de mensen van TUSTI: de grootte van uw bedrijf maakt niet uit, wél een gezonde dosis motivatie. Dus wilt u innoveren met polymeren, zoekt u de kennis en de partners om samen stappen te zetten? Neem dan contact met ons op. Oók als we elkaar toevallig een keer niet tegenkomen…

Contact opnemen met Martin
Martin van Dord is innovation agent voor ChemistryNL. Daarnaast is hij innovatiecoach bij de NRK, de brancheorganisatie van de rubber- en kunststofindustrie. Namens de NRK is hij actief bij het activeren van ondernemers en het initiëren van projecten op het gebied van klimaat en innovatie, zoals CO2- en energiereductie, Circulaire Economie en innovatie. Martin is tevens bestuurslid van NRK Compoundeurs en NRK PVT Kunststofverwerkers.  Door zijn lange ervaring en grote netwerk in de rubber en kunststofindustrie kan hij u bij bijna elke innovatievraag rond polymeren in contact brengen met de juiste partij. Neem contact op via 06-23426593 / vandord@nrk.nl

Meet the innovation agents

Gratis deskundige support om te versnellen

Blog december 2021
Op een voetstuk

Mensen anders laten kijken; een interessante uitdaging. Anders laten kijken naar de rubber- en kunststofproducten die door iedereen en overal gebruikt worden. Veel van deze producten zijn namelijk slim, vernuftig en duurzaam. Best zonde dus dat velen ze haast gedachteloos gebruiken. Maar hoe krijg je mensen zover dat ze anders naar iets gaan kijken? Een voor de hand liggende methode: door ze anders te presenteren. Als museumobject; iets met waarde. Maar ook door iets in context te plaatsen en te duiden waarom het zo bijzonder is.

Anders dan normaal
Op deze twee aspecten is de Rethink Plastics Expo gebaseerd. Deze tentoonstelling met tientallen cases maakte zijn debuut tijdens de Kunststoffenbeurs 2021. Elk van de cases werd gepresenteerd als een museumobject. Anders dan normaal, op een voetstuk en met informatie over het duurzame en innovatieve aspect ervan.
Het prikkelde de nieuwsgierigheid, deze enorme stand van zeven bij negentien meter met veelal transparante wanden, vol met een schijnbaar eclectische verzameling aan objecten. Bezoekers liepen binnen en zagen producten in een ander licht. Onbekenden raakten met elkaar aan de praat over een case; mooi om te zien. Niet per se omdat ze niet bekend zijn met het product of de materialen, maar omdat de Expo ze ‘dwingt’ om er anders naar te kijken.

Innovatiehelpdesk
Maar de Rethink Plastics Expo is nog niet klaar. Naast het aanvullen van de collectie cases voor volgende Expo’s, willen we extra aandacht besteden aan hoe wij bedrijven kunnen helpen om zelf te verduurzamen en innoveren. Als innovatiecoach help ik alle bedrijven die willen “innoveren met polymeren” daarbij, bijvoorbeeld door ze te verbinden met partners in het ChemistryNL innovatienetwerk, zoals CIRCO en GoChem. Dit aspect willen we in de vorm van de innovatiehelpdesk verder ontwikkelen en koppelen aan de Expo.

Tegen iedereen die nog twijfelt wil ik zeggen: Wordt actief en ga aan de slag met je keten; de hele keten. Het lijkt misschien een grote stap om te nemen, maar iedereen kan verduurzamen en innoveren, op wat voor schaal dan ook. Soms is het slechts een kwestie van ergens op een andere manier naar kijken.

Blog Zoeken naar de juiste chemie in 2021

Onlangs las ik in de krant een uitspraak die ik wel eens vaker had gehoord. If you want to travel fast, travel alone. If you want to travel far, travel together. Alléén de dingen doen kan snel gaan. Maar samen kom je toch echt een stuk verder.

Geldt die wijsheid ook als u circulair onderneemt? Jazeker! Circulariteit heeft namelijk alles te maken met sámen. Niet alleen moet u weten of uw duurzame concept aansluit bij de wensen en eisen van de andere ketenpartijen. Ook wilt u weten of er mensen zijn die uw idee verder kunnen helpen ontwikkelen.

Als één van de innovation agents voor ChemistryNL help ik daarbij. Specifiek voor duurzame concepten rond (bio)polymeren breng ik startups, scale-ups en mkb-ondernemers in contact met de meest geschikte partij. Dat kan een fabrikant zijn als u een nieuw concept in productie wilt nemen. Of een kennisinstelling als u een product met biobased kunststof wilt ontwikkelen. Wellicht komt u met beide partijen tot het beste resultaat, of werkt u met subsidie vanuit de regelingen KIEM en GoChem. Als u mij belt, ga ik voor u aan de slag.

Vloeibare latex
Is die matchmaking eenvoudig? Om eerlijk te zijn, zie ik de oplossing ook niet altijd direct. Zo werd ik onlangs gebeld door een ondernemer die vloeibare latex uit Ghanese rubberplantages geschikt wil maken voor productie. ‘Zijn er in Nederland specialisten die ons verder kunnen helpen?’, luidde de vraag. Helaas bleek dat niet het geval.

De partijen moeten niet alleen technisch goed op elkaar aansluiten. Er moet ook een klik zijn. In veel gevallen ga ik mee tijdens de eerste ontmoeting. Ik stel de mensen aan elkaar voor, bespreek de wensen en eisen en kijk of de juiste chemie ontstaat. Het ontwikkelen van een idee tot eindproduct kan maanden, zelfs jaren in beslag nemen. Als de betrokkenen op een prettige en constructieve manier samenwerken, dan is de kans op succes het grootst.

Virtual Chemist
Die samenwerking heeft de afgelopen jaren prachtige resultaten opgeleverd, zoals de Virtual Chemist van Polytential. Dit systeem maakt recycling van kunststoffen datagedreven dankzij realtime informatie over de samenstelling van het materiaal. Toen het bedrijf mij belde, bracht ik de mensen in contact met recyclers en onderzoeksinstellingen. Inmiddels zijn de eerste systemen verkocht. Een vergelijkbare systematiek wordt momenteel ontwikkeld door Veridis. Dit bedrijf bracht ik in contact met enkele experts in recycling. Innovatievragen hoeven trouwens niet heel ingewikkeld te zijn: een fysiotherapeut die opblaasbare kussens wil laten maken voor in zijn praktijk, verwees ik onlangs door naar een fabrikant.

Kom in beweging!
Heeft u een goed idee dat u dit jaar wil oppakken? Denkt u met een duurzaam concept nieuwe business aan te boren, maar heeft u niet alle kennis en kunde in huis? Belt u mij dan, of één van de andere innovation agents. Wij brengen u graag in contact met de geschikte partijen om het concept verder te ontwikkelen en op een goede manier in de markt te zetten. Bedenk dat innovatie pas in beweging komt als ú dat bent!

Martin van Dord is innovation agent voor ChemistryNL. Daarnaast is hij innovatiecoach bij de NRK, de brancheorganisatie van de rubber- en kunststofindustrie. Namens de NRK is hij actief bij het activeren van ondernemers en het initiëren van projecten op het gebied van klimaat en innovatie, zoals CO2- en energiereductie, Circulaire Economie en innovatie. Martin is tevens bestuurslid van NRK Compoundeurs en NRK PVT Kunststofverwerkers.  Door zijn lange ervaring en grote netwerk in de rubber en kunststofindustrie kan hij u bij bijna elke innovatievraag rond polymeren in contact brengen met de juiste partij. Neem contact op via 06-23426593 / vandord@nrk.nl.

Menu