Zoeken naar de juiste chemie in 2021

Onlangs las ik in de krant een uitspraak die ik wel eens vaker had gehoord. If you want to travel fast, travel alone. If you want to travel far, travel together. Alléén de dingen doen kan snel gaan. Maar samen kom je toch echt een stuk verder.

Geldt die wijsheid ook als u circulair onderneemt? Jazeker! Circulariteit heeft namelijk alles te maken met sámen. Niet alleen moet u weten of uw duurzame concept aansluit bij de wensen en eisen van de andere ketenpartijen. Ook wilt u weten of er mensen zijn die uw idee verder kunnen helpen ontwikkelen.

Als één van de innovation agents voor ChemistryNL help ik daarbij. Specifiek voor duurzame concepten rond (bio)polymeren breng ik startups, scale-ups en mkb-ondernemers in contact met de meest geschikte partij. Dat kan een fabrikant zijn als u een nieuw concept in productie wilt nemen. Of een kennisinstelling als u een product met biobased kunststof wilt ontwikkelen. Wellicht komt u met beide partijen tot het beste resultaat, of werkt u met subsidie vanuit de regelingen KIEM en GoChem. Als u mij belt, ga ik voor u aan de slag.

Vloeibare latex
Is die matchmaking eenvoudig? Om eerlijk te zijn, zie ik de oplossing ook niet altijd direct. Zo werd ik onlangs gebeld door een ondernemer die vloeibare latex uit Ghanese rubberplantages geschikt wil maken voor productie. ‘Zijn er in Nederland specialisten die ons verder kunnen helpen?’, luidde de vraag. Helaas bleek dat niet het geval.

De partijen moeten niet alleen technisch goed op elkaar aansluiten. Er moet ook een klik zijn. In veel gevallen ga ik mee tijdens de eerste ontmoeting. Ik stel de mensen aan elkaar voor, bespreek de wensen en eisen en kijk of de juiste chemie ontstaat. Het ontwikkelen van een idee tot eindproduct kan maanden, zelfs jaren in beslag nemen. Als de betrokkenen op een prettige en constructieve manier samenwerken, dan is de kans op succes het grootst.

Virtual Chemist
Die samenwerking heeft de afgelopen jaren prachtige resultaten opgeleverd, zoals de Virtual Chemist van Polytential. Dit systeem maakt recycling van kunststoffen datagedreven dankzij realtime informatie over de samenstelling van het materiaal. Toen het bedrijf mij belde, bracht ik de mensen in contact met recyclers en onderzoeksinstellingen. Inmiddels zijn de eerste systemen verkocht. Een vergelijkbare systematiek wordt momenteel ontwikkeld door Veridis. Dit bedrijf bracht ik in contact met enkele experts in recycling. Innovatievragen hoeven trouwens niet heel ingewikkeld te zijn: een fysiotherapeut die opblaasbare kussens wil laten maken voor in zijn praktijk, verwees ik onlangs door naar een fabrikant.

Kom in beweging!
Heeft u een goed idee dat u dit jaar wil oppakken? Denkt u met een duurzaam concept nieuwe business aan te boren, maar heeft u niet alle kennis en kunde in huis? Belt u mij dan, of één van de andere innovation agents. Wij brengen u graag in contact met de geschikte partijen om het concept verder te ontwikkelen en op een goede manier in de markt te zetten. Bedenk dat innovatie pas in beweging komt als ú dat bent!

Martin van Dord is innovation agent voor ChemistryNL. Daarnaast is hij innovatiecoach bij de NRK, de brancheorganisatie van de rubber- en kunststofindustrie. Namens de NRK is hij actief bij het activeren van ondernemers en het initiëren van projecten op het gebied van klimaat en innovatie, zoals CO2- en energiereductie, Circulaire Economie en innovatie. Martin is tevens bestuurslid van NRK Compoundeurs en NRK PVT Kunststofverwerkers.  Door zijn lange ervaring en grote netwerk in de rubber en kunststofindustrie kan hij u bij bijna elke innovatievraag rond polymeren in contact brengen met de juiste partij. Neem contact op via 06-23426593 / vandord@nrk.nl

Meet the innovation agents

Menu