SusChemNL

SuschemNL is het Nederlandse Technologieplatform Duurzame Chemie en de nationale schakel naar het Europese Technologieplatform SusChem. Het wordt georganiseerd via ChemistryNL. De onderzoeks- en innovatiestrategie en focus worden bepaald door de programmaraden van ChemistryNL, terwijl tactische vraagstukken worden afgehandeld door een kernteam van vertegenwoordigers van belanghebbenden (zie hieronder). De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met TKI Groene Chemie & Circulariteit.

Ons doel

SuschemNL wil de samenwerking van bedrijven en kennisinstellingen in Europese projecten op het gebied van duurzame chemie versterken. Wij leveren input en stemmen activiteiten gerelateerd aan chemische onderzoeks- en innovatieacties in Europa via ETP Suschem af op activiteiten in Nederland via ChemistryNL. Instrumentaal voor deze acties zijn de Europese strategische onderzoeks- en innovatieagenda’s, het  Horizon Europe programma, Green Deal en de Chemicals Strategy for Sustainability.

Onze visie

In 2050 zal Nederland:
1) het land zijn van groene en duurzame chemie
2) in de top-3 staan ​​van producenten van slimme materialen met hoge toegevoegde waarde en slimme oplossingen, en
3) grensverleggend academisch onderzoek van hoge kwaliteit aanbieden.

We zullen dit bereiken door intensieve Europese samenwerking tussen particuliere bedrijven, onderzoeksinstituten en overheidsinstanties.

Activititeiten

SusChemNL kernteam

Het kernteam van SusChemNL bestaat uit:

Links