Handelsbevordering

Handelsbevordering richt zich op collectieve activiteiten zoals handelsmissies en beurzen. Handelsmissies zijn specifiek voor het MKB omdat zij, in tegenstelling tot gevestigde grote bedrijven, nog niet vertegenwoordigd of gepositioneerd zijn op de voor hen relevante buitenlandse markten. Handelsbevordering is belangrijk voor de strategische beurzen. Zowel grote bedrijven als kleine en middelgrote bedrijven nemen deel aan beurzen, hoewel het midden- en kleinbedrijf beperkt lijkt te zijn tot Europa en hun beperkte middelen een belemmering lijken te vormen voor deelname. De strategische beurzen zijn dan ook de hoofdactiviteit van handelspromotie.

Strategische Beurzen
Om de internationalisering van de topsectoren te ondersteunen bestaat al enige tijd het Strategisch Subsidieprogramma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel van het programma is dat bedrijven uit de Topsector zich als gezamenlijke Nederlandse inzending op beurzen presenteren. De inzending wordt vervolgens ondersteund met een NL paviljoen, netwerkactiviteiten tijdens de beurs, het promoten van Nederland en het faciliteren van de aanwezigheid van een minister, ambassadeur of andere hoge ambtelijke delegatie.

De door de overheid georganiseerde activiteiten zijn erop gericht de sector als geheel te promoten. Dit vergroot de kansen en zichtbaarheid voor individuele Nederlandse bedrijven. De ondersteuning is een aanvulling op de eigen inbreng van de bedrijven, zoals de programmering en financiering van de eigen stands naast het NL paviljoen, coördinatiekosten en matchmaking. De essentie van de regeling is dan ook dat de bedrijven zelf zorg dragen voor hun aanwezigheid en stand, terwijl de regeling voorziet in de gemeenschappelijke voorzieningen en profilering. Om voor de subsidie ​​in aanmerking te komen moeten minimaal 15 bedrijven met een eigen stand meedoen.

Activiteiten in 2024: