Internationale regelingen

Op deze pagina bieden wij je een overzicht van mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Kijk altijd op de websites achter de links voor de meest recente en juiste informatie.

Transition Pathway for the Chemical Industry: Commission launches call for transition initiatives
De Europese Commissie heeft een call gelanceerd voor transitie-initiatieven om de groene en digitale transitie van de chemische industrie in de EU te realiseren. Deze oproep is essentieel om samen met belanghebbenden de acties uit te voeren die worden benadrukt in de Transition pathway for the Chemical Industry. Deze acties zijn gericht op het versterken van het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU, het verminderen van haar kwetsbaarheid voor een veranderend geopolitiek landschap en het ondersteunen van investeringen in veilige en duurzame chemicaliën. Hulp bij het aanvragen van funding in Europa? Neem dan contact op met SusChemNL.

Innovation Fund
Bedrijven en partnerschappen die werken aan innovatieve koolstofarme technologieën kunnen financiering aanvragen bij het Innovatiefonds. Het Innovatiefonds is een financieringsprogramma van de Europese Commissie. De derde call voor kleinschalige projecten staat nu open voor aanvragen. Het beschikbare budget is 100 miljoen euro. De deadline voor het indienen van aanvragen is 19 september 2023, 17:00 CET. Deze call richt zich op decarbonisatieactiviteiten en -projecten binnen een of meer ETS-sectoren. Projecten kunnen CCS-activiteiten omvatten. Daarnaast kunnen projecten gericht zijn op innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag. Hulp bij het aanvragen van funding in Europa? Neem dan contact op met SusChemNL.

Electrochemische materialen en processen voor groene waterstof en groene chemie (NWO)
Deze call is een bilateraal initiatief van Nederland (NWO) en Duitsland (BMWK en BMBF) ter bevordering van publiek-privaat onderzoek over de Nederlands-Duitse grens om vooruitgang in elektrochemische materialen en processen voor groene waterstof en groene chemie (ECCM) te ondersteunen. Consortia bestaande uit minimaal twee kennisinstellingen en twee private partijen uit beide landen kunnen hierop inschrijven. Deadline indiening: 14:00 uur.

Interreg
Interreg is een van de belangrijkste instrumenten van de Europese Unie (EU) ter ondersteuning van grensoverschrijdende samenwerking door middel van projectfinanciering. Het doel is om gezamenlijk gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en gedeelde oplossingen te vinden op gebieden zoals gezondheid, milieu, onderzoek, onderwijs, vervoer, duurzame energie en meer.

Horizon Europe
Is uw bedrijf of kennisinstelling in internationaal verband bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en/of innovatie? Dan kan het Europese programma Horizon Europe u ondersteuning bieden. Voor vragen hierover, neem vooral contact op met Hans Bosch (RVO/SusChemNL).

Electrochemische materialen en processen voor groene waterstof en groene chemie
Deze call is een bilateraal initiatief van Nederland (NWO) en Duitsland (BMWK en BMBF) ter bevordering van publiek-privaat onderzoek over de Nederlands-Duitse grens om vooruitgang in elektrochemische materialen en processen voor groene waterstof en groene chemie (ECCM) te ondersteunen. Consortia bestaande uit minimaal twee kennisinstellingen en twee private partijen uit beide landen kunnen hierop inschrijven. Deadline volledige aanvraag:  14:00 uur

Women TechEU
Women TechEU, gefinancierd in het kader van het European Innovation Ecosystems-werkprogramma van Horizon Europe, is een gloednieuw initiatief van de Europese Unie. De regeling biedt eersteklas coaching en mentoring aan vrouwelijke oprichters, evenals gerichte financiering om hun bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Women TechEU biedt: financiële steun aan het bedrijf in de vorm van een individuele subsidie ​​van 75 000 EUR ter ondersteuning van de eerste stappen in het innovatieproces en de groei van het bedrijf, Mentoring en coaching door de EIC Business Acceleration Services (BAS), in het kader van het nieuwe “Women Leadership Programme”, dat speciale netwerk- en pitching-evenementen omvat, de mogelijkheid om deel te nemen aan specifieke activiteiten georganiseerd door InvestEU en Enterprise Europe Network. Het op 13 juli gelanceerde proefproject ondersteunt een eerste cohort van maximaal 50 veelbelovende, door vrouwen geleide start-ups, te beginnen vanaf 2022. Regeling op dit moment gesloten. Data voor 2023 zijn nog niet bekend.

Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D
Bent u mkb-ondernemer in de high tech onderzoeks- en ontwikkelingssector? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen of wilt u dat gaan doen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van Eurostars. Met de subsidie wordt snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven gestimuleerd. Tijdelijk gesloten voor aanvragen. Data voor 2023 nog niet bekend.

Enterprise Europe Network (EEN)
Als u zaken gaat doen in Europa, is er een netwerk waar u niet omheen kunt: het Enterprise Europe Network (EEN). Dit netwerk is door de Europese Commissie opgezet, speciaal om mkb’ers te ondersteunen bij internationale handel en innovatie. Het Enterprise Europe Network bestaat uit meer dan 600 organisaties die actief zijn in ruim 60 landen. Deze organisaties vinden snel partners en informatie voor u, dankzij intensieve onderlinge contacten.

Partners for International Business (PIB)
Partners for International Business (PIB) is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. Ondernemen in het buitenland is niet altijd makkelijk. U kunt te maken krijgen met handelsbarrières, onvoldoende kennis bij lokale overheden en bedrijven, of nadelige lokale wetgeving. Samenwerken met andere bedrijven uit de sector en de Nederlandse overheid kan ervoor zorgen dat u sterker staat. Aanvragen kan vanaf 2 januari t/m 29 december 2023.

Terug naar het overzicht