SusChemNL

SuschemNL is het Nederlandse Technologieplatform Duurzame Chemie en de nationale link naar het Europese Technologieplatform SusChem. Het wordt georganiseerd via ChemistryNL. De onderzoeks- en innovatiestrategie en focus worden bepaald door de programmaraden van ChemistryNL, terwijl tactische vraagstukken worden afgehandeld door een kernteam van vertegenwoordigers van belanghebbenden (zie hieronder).

Doel

SuschemNL heeft als doel de Europese samenwerking van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van duurzame chemie te intensiveren. Wij leveren input en stemmen activiteiten gerelateerd aan chemische onderzoeks- en innovatieacties in Europa via ETP Suschem af op activiteiten in Nederland via ChemistryNL. Instrumentaal voor deze acties zijn de Europese strategische onderzoeks- en innovatieagenda, het financieringsprogramma Horizon Europe, de Green Deal en de Chemicals Strategy for Sustainability

Visie

In 2050 zal Nederland:
1) het land zijn van groene en duurzame chemie
2) in de top-3 staan ​​van producenten van slimme materialen met hoge toegevoegde waarde en slimme oplossingen, en
3) grensverleggend academisch onderzoek van hoge kwaliteit aanbieden.

We bereiken dit door intensieve Europese samenwerking tussen  bedrijven, onderzoeksinstituten en overheidsinstanties.

Activiteiten

SusChemNL kernteam

Het kernteam van SusChemNL bestaat uit:

Links