Kennisclips ondersteunen leven lang ontwikkelen in groene chemie

De snelle ontwikkelingen in groene chemie vragen om aanpassingen in het onderwijsaanbod. Zowel in het regulier onderwijs als in bijscholing is het belangrijk dat de laatste ontwikkelingen een plaats krijgen in het lesmateriaal. Op die manier wordt de aansluiting op de werksituatie verbeterd én krijgen studenten tegelijkertijd een goed beeld van hun mogelijkheden in de groene chemie. De Learning Community Biofuels heeft hiervoor een eerste reeks kennisclips ontwikkeld.

Een kennisclip is een korte, professionele video waarin een specifiek onderwerp in een paar minuten wordt behandeld. Daarbij wordt een overzicht gegeven naar verdiepende of verbredende kennis. De eerste serie kennisclips is gerealiseerd rondom het thema biobased fuels. Onderwerpen als de noodzaak om te switchen naar biobased brandstoffen, productiemethodes en toepassingen worden door experts uit het werkveld toegelicht. Ook is er aandacht voor carbon accounting en voor de toelatingsprocedure voor nieuwe brandstofproducten op de markt. De clips zijn terug te vinden op de wiki-pagina van Groen Kennisnet.

Nu de eerste serie gereed is, wordt in een nieuw project getoetst of de kennisclips inderdaad aan de verwachtingen voldoen en hoe de formule eventueel geoptimaliseerd kan worden om tot een maximaal effect in het onderwijs te komen.

Voor de kennisclips werkten Wageningen University Research, Platform Hernieuwbare Biobrandstoffen, Avans Hogeschool, Hanze Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen samen in de Learning Community Biofuels. Financiële steun voor de clips en de Learning Community kwam van het Kennis op Maat-programma van de Topsector Agri & Food, van de Topsector Energie via RVO en van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen.

Gerelateerde categorieën:
Nieuws
Gerelateerde artikelen:
Niets gevonden.
Niets gevonden.