Cross-sectorale platforms

ChemistryNL heeft drie cross-sectorale platforms opgericht die bijdragen aan het missiegedreven topsectorbeleid: