MaterialenNL

Nederland kent een grote diversiteit aan publiek-private samenwerkingen en platforms die een deel van het materiaalonderzoek op zich nemen. Dit is niet verrassend gezien de breedte en diversiteit van materiaalonderzoek en toepassingen die daaruit voortvloeien. Gezien de breedte van het materiaalonderzoeksveld en de vele initiatieven en platforms die actief zijn op het gebied van deze sleuteltechnologie (vaak complementair maar soms ook overlappend) is vanuit diverse topsectoren de wens ontstaan ​​om stakeholders bij elkaar te brengen om kennisuitwisseling te bevorderen. en mogelijkheden voor samenwerking om te verkennen.

De topsectoren HTSM, Energie en Chemie hebben afgesproken de coördinatie en samenwerking op het gebied van materiaalonderzoek te bevorderen onder de noemer ‘MaterialenNL’. Deze topsectoren willen dit graag samen oppakken met de andere topsectoren waar materiaalonderzoek een grote rol speelt, de sectoren LSH, Water en Agri & Food. Om dit te bereiken is er een landelijk platform MaterialenNL opgezet.

Lees meer over MaterialenNL