Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM)

Het is duidelijk dat duurzame elektriciteit in ons toekomstige energiesysteem een ​​grote rol zal spelen in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. Deze transitie wordt gefaciliteerd door de CO2-doelstellingen zoals gesteld door de Nederlandse overheid (CO2-neutraal in 2050). Hiervoor is verregaande elektrificatie nodig. In de toekomst zal er echter behoefte blijven aan brandstoffen (voor luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegvervoer) en aan chemische producten en materialen. Deze activiteiten en de bijbehorende productieprocessen zijn nu verantwoordelijk voor ruim 35% van de mondiale CO2-uitstoot.

Er ligt een grote uitdaging om deze brandstoffen en chemische producten te produceren door gebruik te maken van hernieuwbare elektriciteit, op basis van biomassa en/of CO2. Dit kan door middel van elektrochemische conversie. Bovendien zijn er oplossingen nodig om het probleem van de onevenwichtigheid tussen productie en afname van elektriciteit aan te pakken, door elektriciteit met behulp van elektrochemie om te zetten in chemicaliën als energiedrager. Op uitnodiging van de topsectoren HTSM, Energie en Chemie adviseert de adviescommissie Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) wat er nodig is om deze uitdagingen aan te pakken.

Bezoek de ECCM website