MKB-instrumenten

Bent u MKB-ondernemer en wilt u samen met anderen werken aan innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling wellicht interessant voor u.

MIT-instrumenten:

Lees meer over de MIT-regeling – RVO

Het hoofddoel van de MIT-regeling en tevens de inzet van innovatiemakelaars is het versterken en verbinden van de innovatiekracht van het MKB en ondernemerschap in deze sector met de programmalijnen/roadmaps van de Kennis- en Innovatieagenda. Deze inzet kan sneller en effectiever bijdragen aan de noodzakelijke innovaties en aan het versterken van de industrie. Innovaties, en dus ook de werkterreinen van het betrokken MKB, beperken zich vaak niet tot één sector. Daarom zal bij de inzet van de innovatieagenten ook aandacht worden besteed aan de raakvlakken met andere sectoren. De Communities of Innovation die in de topsector worden aangesteld, hebben hier door hun deelname vanuit verschillende sectoren veel ervaring mee.

ChemistryNL heeft een aantal innovatiemakelaars ingehuurd om adviesdiensten te verlenen aan MKB-ondernemers.

Het advies richt zich op:

  • innovatie van producten, processen of diensten
  • het verlenen van technologische bijstand
  • diensten voor de overdracht van technologie

Zoek een innovatieagent