Regelingen op het gebied van energietransitie en klimaat

Op deze pagina bieden wij je een overzicht van mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Kijk altijd op de websites achter de links voor de meest recente en juiste informatie.

GroenvermogenNL: Transport and storage of hydrogen
Deze call is onderdeel van het R&D-programma GroenvermogenNL, gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. Deze huidige Call for proposals betreft NGF: Transport en opslag van waterstof (Fase 1), GroenvermogenNL WP2, en richt zich op doorbraken en innovaties met technisch en economisch potentieel voor grootschalig waterstoftransport en -opslag. Tijdelijk gesloten voor aanvragen. Voor de calls rond  WP3 – Direct use of Hydrogen en WP7 – Socio-economic aspects and implementation of hydrogen staat er een informatiesessie gepland op 31 januari 2023. Meer info

Innovation Fund third large-scale call for projects
De Europese Commissie heeft de derde oproep gelanceerd voor grootschalige projecten in het kader van het EU-innovatiefonds. Met een budget dat is verdubbeld tot € 3 miljard dankzij de toegenomen inkomsten uit de veiling van emissierechten van het EU-emissiehandelssysteem (ETS), zal deze oproep voor grootschalige projecten voor 2022 de inzet van industriële oplossingen om Europa koolstofvrij te maken, stimuleren. Onderwerpen: General decarbonisation, Innovative electrification in industry and hydrogen, Clean tech manufacturing en Mid-sized pilots. Deadline 16 maart 2023.

Just Transition Fund – EU
De Europese Unie stelt € 58,5 miljoen beschikbaar om mkb’ers en kennisinstellingen in West-Brabant te ondersteunen bij hun transitie naar klimaatneutraal ondernemen. De subsidie kan worden ingezet voor projecten op het gebied van arbeidsmarkt, innovatie en investeringen in technologie, systemen en infrastructuur. Naar verwachting wordt dit ‘Just Transition Fund’ (JTF) eind 2022 opengesteld. Nu is het moment om samen in gesprek te gaan over welke projecten zouden kunnen passen en om samenwerkingen vorm te geven. De Green Chemistry Campus biedt in het JTF-gebied in Bergen op Zoom een unieke locatie voor de opschaling van groene en circulaire chemie.  De Green Chemistry Campus heeft korte lijnen naar het JTF-team en werkt graag samen met partijen die voor hun initiatieven een vestigingslocatie zoeken in het West-Brabantse JTF-gebied. Business development manager Marc Lankveld vertelt je er graag meer over. Hij is te bereiken via +31 6 310 42 453 of m.lankveld@greenchemistrycampus.com.

DEI+: Waterstof en groene chemie
De regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is open met een nieuw thema: Waterstof en Groene Chemie. Met de regeling worden bedrijven en kennisinstellingen gestimuleerd en effectief ondersteund in de realisatie van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten in Nederland, die leiden tot materiële CO2-reductie tegen 2030. Beoogde projecten richten zich op productie, transport en opslag van waterstof en de toepassing daarvan. Inschrijven kan tot en met 10 januari 2023.

MOOI Regeling
Wil je samen met andere partijen in consortia werken aan complete oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Gericht op toepassing met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Dan kan de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteuning bieden. Tijdelijk gesloten voor aanvragen. Data voor 2023 nog niet bekend.

Energie-Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers|
Investeert u als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor uw investering kunt u dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2021 is er een budget van € 149 miljoen.

KIEM GoChem
Mkb bedrijven in de chemiesector, of die chemie verwerken, kunnen bij GoChem terecht voor hulp op het gebied van innovatie. GoChem brengt deze mkb bedrijven in contact met partijen die de gevraagde kennis en kunde hebben om een specifiek innovatievraagstuk op te lossen, zoals kennis- en onderwijsinstellingen, brancheverenigingen, subsidieverstrekkers of andere bedrijven. Nadat het contact is gelegd gaan het mkb-bedrijf en deze partij zelfstandig aan de slag om het innovatievraagstuk aan te pakken. Als dit gebeurt samen met een kennisinstelling kan dit mogelijk met KIEM GoChem subsidie. Eerstvolgende ophaalmoment/deadline: 17 januari 2023.

LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten
LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid, zoals de Europese Green Deal. LIFE geeft subsidie aan projecten die het Europese beleid op één van de volgende onderwerpen verder ontwikkelen of in de praktijk brengen: Natuur en biodiversiteit, Circulaire economie en kwaliteit van leven, Klimaatmitigatie- en adaptatie, Hernieuwbare energietransitie. Tijdelijk gesloten voor aanvragen. Data voor 2023 nog niet bekend.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze regeling helpen we bedrijven en (non-) profit instellingen bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Tijdelijk gesloten voor aanvragen.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
Wilt u als ondernemer minder energie gaan verbruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee de CO2-uitstoot vermindert? Investeert u in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Maakt u uit afval op grote schaal nieuwe producten of materialen? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een pilotproject of een demonstratieproject vanuit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Aanvragen kan tot dinsdag 10 januari 2023.

Terug naar het overzicht