Regelingen op het gebied van energietransitie en klimaat

Op deze pagina bieden wij je een overzicht van mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Kijk altijd op de websites achter de links voor de meest recente en juiste informatie.

NWO call Sociaaleconomische aspecten en de implementatie van waterstof – GroenvermogenNL
Deze call maakt onderdeel uit van het R&D programma van GroenvermogenNL, dat wordt gefinancierd in het kader van het Nationaal Groeifonds. De voorliggende Call for proposals betreft NGF: Sociaaleconomische aspecten en de implementatie van waterstof, GroenvermogenNL Werkpakket 7 en is gericht op de sociaaleconomische factoren die van invloed zijn op de implementatie van waterstof in het energiesysteem en op de mogelijkheden van een snelle en substantiële opschaling. Deadline aanmelding workshops: dinsdag 19 september 2023, 14:00 uur CEST. Deadline aanvraag: dinsdag 30 januari 2024, 14:00 CET.

Energietransitiefonds Rotterdam
Het investeringsfonds van de Gemeente Rotterdam, met een omvang van € 100 mln., financiert innovatieve bedrijven en grote duurzame projecten die kunnen bijdragen aan de Rotterdamse energietransitie en circulaire economie. De stad wil met het fonds de uitstoot van CO2 verlagen, de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van grondstoffen verminderen. Het Energietransitiefonds Rotterdam richt zich op de hele waardeketen, van productie (schone opwek en gebruik alternatieve grondstoffen), via infrastructuur (opslag en conversie) tot de gebruikerskant van energie en natuurlijke bronnen (energiebesparing en circulariteit). Denk hierbij aan de grootschalige opslag van energie, elektrificatie van de industrie en vervoer, het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen, nieuwe technologieën voor recycling van plastics of infrastructuur voor waterstof.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) (rvo.nl)
Wilt u als ondernemer minder energie gebruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee u minder CO2 uitstoot? Demonstreer uw techniek of test deze in een pilot binnen uw bedrijf. U krijgt hiervoor subsidie uit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Aanvragen kan voor de volgende onderwerpen: DEI+: aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen – Afvang, gebruik en opslag CO₂ (CCUS) (alleen pilotprojecten) – Circulaire economie –  Energie-efficiëntie – Hernieuwbare energie – Flexibilisering van het energiesysteem (alleen pilotprojecten) – Lokale infrastructuur – Overige CO₂-reducerende maatregelen. Aanvragen kan van 15 maart t/m 31 augustus 2023.

GroenvermogenNL: Transport and storage of hydrogen
Deze call is onderdeel van het R&D-programma GroenvermogenNL, gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. Deze huidige Call for proposals betreft NGF: Transport en opslag van waterstof (Fase 1), GroenvermogenNL WP2, en richt zich op doorbraken en innovaties met technisch en economisch potentieel voor grootschalig waterstoftransport en -opslag. Tijdelijk gesloten voor aanvragen. Voor de calls rond  WP3 – Direct use of Hydrogen en WP7 – Socio-economic aspects and implementation of hydrogen staat er een informatiesessie gepland op 31 januari 2023. Meer info

Innovation Fund third large-scale call for projects
De Europese Commissie heeft de derde oproep gelanceerd voor grootschalige projecten in het kader van het EU-innovatiefonds. Met een budget dat is verdubbeld tot € 3 miljard dankzij de toegenomen inkomsten uit de veiling van emissierechten van het EU-emissiehandelssysteem (ETS), zal deze oproep voor grootschalige projecten voor 2022 de inzet van industriële oplossingen om Europa koolstofvrij te maken, stimuleren. Onderwerpen: General decarbonisation, Innovative electrification in industry and hydrogen, Clean tech manufacturing en Mid-sized pilots. Deadline 16 maart 2023.

Just Transition Fund – EU
De Europese Unie stelt € 58,5 miljoen beschikbaar om mkb’ers en kennisinstellingen in West-Brabant te ondersteunen bij hun transitie naar klimaatneutraal ondernemen. De subsidie kan worden ingezet voor projecten op het gebied van arbeidsmarkt, innovatie en investeringen in technologie, systemen en infrastructuur. Naar verwachting wordt dit ‘Just Transition Fund’ (JTF) eind 2022 opengesteld. Nu is het moment om samen in gesprek te gaan over welke projecten zouden kunnen passen en om samenwerkingen vorm te geven. De Green Chemistry Campus biedt in het JTF-gebied in Bergen op Zoom een unieke locatie voor de opschaling van groene en circulaire chemie.  De Green Chemistry Campus heeft korte lijnen naar het JTF-team en werkt graag samen met partijen die voor hun initiatieven een vestigingslocatie zoeken in het West-Brabantse JTF-gebied. Business development manager Marc Lankveld vertelt je er graag meer over. Hij is te bereiken via +31 6 310 42 453 of m.lankveld@greenchemistrycampus.com.

DEI+: Waterstof en groene chemie
De regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is open met een nieuw thema: Waterstof en Groene Chemie. Met de regeling worden bedrijven en kennisinstellingen gestimuleerd en effectief ondersteund in de realisatie van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten in Nederland, die leiden tot materiële CO2-reductie tegen 2030. Beoogde projecten richten zich op productie, transport en opslag van waterstof en de toepassing daarvan. Tijdelijk gesloten voor aanvragen.

MOOI Regeling
Wil je samen met andere partijen in consortia werken aan complete oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Gericht op toepassing met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Dan kan de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteuning bieden. Tijdelijk gesloten voor aanvragen. Data voor 2023 nog niet bekend.

Energie-Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers|
Investeert u als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor uw investering kunt u dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2021 is er een budget van € 149 miljoen.

KIEM GoChem
Mkb bedrijven in de chemiesector, of die chemie verwerken, kunnen bij GoChem terecht voor hulp op het gebied van innovatie. GoChem brengt deze mkb bedrijven in contact met partijen die de gevraagde kennis en kunde hebben om een specifiek innovatievraagstuk op te lossen, zoals kennis- en onderwijsinstellingen, brancheverenigingen, subsidieverstrekkers of andere bedrijven. Nadat het contact is gelegd gaan het mkb-bedrijf en deze partij zelfstandig aan de slag om het innovatievraagstuk aan te pakken. Als dit gebeurt samen met een kennisinstelling kan dit mogelijk met KIEM GoChem subsidie. Op dit moment is aanvragen niet mogelijk. Data voor 2023 volgen zsm.

LIFE: Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten
LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid, zoals de Europese Green Deal. LIFE geeft subsidie aan projecten die het Europese beleid op één van de volgende onderwerpen verder ontwikkelen of in de praktijk brengen: Natuur en biodiversiteit, Circulaire economie en kwaliteit van leven, Klimaatmitigatie- en adaptatie, Hernieuwbare energietransitie. Tijdelijk gesloten voor aanvragen. Data voor 2023 nog niet bekend.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
Gaat u hernieuwbare (duurzame) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze regeling helpen we bedrijven en (non-) profit instellingen bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Aanvragen kan vanaf 6 juni 2023. Meer informatie.

Terug naar het overzicht