GoChem

De innovatieversneller voor duurzame chemie in het mkb.

Innovatie in de chemische sector kan bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving, reductie van CO2 en de groei van de circulaire economie. Mkb-ondernemingen kunnen hierin een belangrijke rol spelen en kennisinstellingen hebben veel te bieden op dit gebied. Deze partijen weten elkaar echter nog niet altijd te vinden. GoChem wil hier verbetering in brengen. Het programma GoChem ondersteunt mkb-ondernemingen in de brede chemie en de chemie-verwerkende industrie bij groene innovatie.


KIEM GoChem

KIEM GoChem financiert praktijkgerichte projecten waarin minimaal één mkb-onderneming samenwerkt met een kennisinstelling (hogeschool, universiteit of Wageningen Research). De projecten duren maximaal een jaar, hebben minimaal één chemische innovatiecomponent en vallen binnen de hierboven genoemde thema’s. De doelgroep van de regeling is breder dan uitsluitend chemische (mkb-)bedrijven en/of chemie kennisinstellingen en omvat de hele keten van grondstof tot hergebruik en recycling. Financiering wordt verstrekt aan de kennisinstelling en bedraagt maximaal € 40.000 per project. De deelnemende mkb-onderneming(en) draagt maximaal € 5.000 (in kind) en € 5.000 (in cash) bij aan de financiering van het project.

KIEM GoChem call – eerstvolgende ophaalmoment: dinsdag 18 mei 2021, 14.00 uur
De regeling KIEM-GoChem heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen. Deze verbanden zijn gericht op het uitvoeren van verkennend onderzoek binnen de scope van duurzame chemie en op specifieke onderwerpen uit de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s 6, 7 en 8 van Missie Industrie van de Integrale Kennis- en Innovatieagenda voor Klimaat en Energie.

De KIEM GoChem call is nu open voor het indienen van voorstellen. Het eerstvolgende ophaalmoment is dinsdag 18 mei 2021, 14.00 uur.  Meer informatie over de KIEM GoChem call leest u hier. Heeft u een projectidee? Leg het nu al voor aan het programmateam. Het team kan u advies geven over uw projectidee en aangeven of het past binnen KIEM GoChem.

Ophaalmomenten:

 • dinsdag 18 mei 2021, 14.00 uur
 • dinsdag 5 oktober 2021, 14.00 uur
 • dinsdag 30 oktober 2021, 14.00 uur (tevens sluitingsdatum).

Projectidee melden bij het programmabureau GoChem
Voordat een aanvraag kan worden ingediend, dient u contact te hebben opgenomen met het programmabureau van GoChem om op hoofdlijnen uw projectidee te bespreken. Hiermee wordt een gelegenheid gecreërd voor een verdere aanscherping en verbetering van uw voorstel. Indien relevant kan het programmabureau u ook adviseren over consortiavorming (mkb, kennisinstellingen), financiering en eventueel vermarkting.

Klik hier voor het Word-formulier waarmee u uw projectidee kunt insturen.

30 KIEM GoChem-projecten van start; eetbare verpakking uit bierafval en 29 andere groene ideeën

KIEM GoChem startte in mei 2019 en steunt onderzoeksprojecten uitgevoerd door een hogeschool en/of universiteit samen met minimaal één mkb-onderneming. Sinds mei 2019 zijn 30 projecten goedgekeurd en gestart:
1.       Circulaire fosfaateconomie – Universiteit van Amsterdam, SusPhos BV
2.       Geluidsisolerend metaschuim – Wageningen UR, Aquamarijn Microfiltration BV
3.       Verpakkingsmateriaal uit bierafval – HAN, Outlander Materials, Vet & Lazy Brewery
4.       Composiet met natuurvezel – Avans, NPSP, Tanatex
5.       Duurzame 3D-geprinte borstprotheses – Zuyd Hogeschool, Shap3d Up
6.       Veilig hergebruik composiet – Windesheim, Composiet Service, SGS Intron, De IJsel Coatings, Bootjessloperij het Harpje
7.       Verzorgingsproducten van suikers – Rijksuniversiteit Groningen & CarbExplore Research BV
8.       Biocoating voor lab-on-a-chip – Universiteit Twente & Moicronot Microtechnologies BV
9.       Bamboe broedeierentrays – Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Bambooder
10.     Biobased voegmiddel voor trottoirs – Avans & Impershield
11.     Cashewnootschillen benutten – Avans, RUG, Ventraco Innovation Center BV, Trade Development International
12.     Green Pee’s vloeibaar goud – SEMiLLA Sanitation Hubs BV & UvA
13.     Verdikkingsmiddel uit bananenschil – Valoric BV & HAN
14.     Elektrochemie voor cellulose – KNN cellulose BV & Hanze, RUG
15.     Kleuren zonder inkt – Hoekmine BV & HU
16.     Bio-composiet met humines – Avantium Renewable Polymers BV & NHL Stenden Hogeschool
17.     Polyester recyclen met enzymen – Cumapol Polyester Upgrading BV & RUG, NHL Stenden Hogeschool
18.     Kunstmestvervangers voor stikstofreductie – Groot Zevert BV & Avans
19.     Groene route naar mevalonolacton – Visolis Biotechnology Inc., Dutch Sustainable Development BV & Zuyd, CHILL
20.     Optimale samenstelling kunstmestvervanger – Groot Zevert BV & Stichting Biomassa, Aeres Hogeschool
21.     Hennepindustrie revival – Pantanova BV, Stex Fibers BV & HAN
22.     Microbiële olie als bio-smeermiddel – Van Meeuwen Lubrication BV & HAN
23.     Foto-flow synthese voor biobased polymeren – Dispoltec BV en Zuyd Hogeschool, CHILL
24.     Mycelium kleuren – Impershield BV, Dorable BV & Avans
25.     Smakelijke duurzame eiwitten – Biorefinery Solutions BV & Inholland, HZ
26.     Kleurstof uit koffiedik – Spaak Circular Solutions BV, CaffeInk & Avans
27.     Biocarbon in biocomposieten – NPSP BV, Torrgas BV & Avans
28.     Chemicaliën uit hooi – Biofuran Chemical Products BV  & Gebiedscoöperatie Westerkwartier, Hanze
29.     Polykatoen recyclen – CiorC BV, Cumapol  Polyester Upgrading BV & NHL Stenden
30.     BTX uit afvalplastic – BioBTX BV & Rijksuniversiteit Groningen

Lees hier de projectsamenvattingen van de gehonoreerde KIEM GoChem projecten.

Lees hier de projectsamenvattingen van de gehonoreerde GoChem WUR-projecten.

Scope en activiteiten

Hoofdthema Subonderwerpen
Bronnen en grondstoffen CO2, grondstoffen uit recycling, grondstoffen uit landbouw, tuinbouw en aquacultuur, biomassa.
Chemie: processen en technologie Procesflow, intensificatie, elektrificatie, katalyse, nanotechnologie, bioraffinage, flexplants, opschaling
Moleculen en Materialen Biocomposieten, -polymeren, -monomeren, -aromaten, fibers, coatings, additieven, plastics, textiel, bouwmaterialen
Verwerking en toepassing Ontwerp, verwerking, verpakking, bouw, kleuring, modificatie, (thermo)moulding, additive manufacturing, 3D-printing
Keten en business model Levenscyclusanalyse, waardeketens, businessmodellen, systeeminnovatie, afzetmarkten
Hergebruik en upcycling Scheidingstechnologie, chemische recycling, reststromen


Activiteiten

De activiteiten van GoChem richten zich op twee deelgebieden:

Netwerkversterking
GoChem verbindt ondernemers met kennis en talent van hogescholen, universiteiten, Wageningen Research en TNO. Er wordt daarbij zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de bestaande regionale en landelijke initiatieven op het gebied van innovatiesamenwerking en de activiteiten van de topsectoren Chemie en Biobased Economy zoals innovatiemakelaars.

Financiering voor projecten
KIEM GoChem financiert praktijkgerichte projecten waarin minimaal één mkb-onderneming samenwerkt met een kennisinstelling (hogeschool, universiteit of Wageningen Research). De projecten duren maximaal een jaar, hebben minimaal één chemische innovatiecomponent en vallen binnen de hierboven genoemde thema’s. De doelgroep van de regeling is breder dan uitsluitend chemische (mkb-)bedrijven en/of chemie kennisinstellingen en omvat de hele keten van grondstof tot hergebruik en recycling. Financiering wordt verstrekt aan de kennisinstelling en bedraagt maximaal € 40.000 per project. De deelnemende mkb-ondernemingen dragen maximaal € 5.000 (in kind) en € 5.000 (in cash) bij aan de financiering van het project.

Organisatie

GoChem is een initiatief vanuit de Topsector Chemie. Andere partners zijn: NWO, het ministerie van EZK, de TKI’s Chemie en BioBased Economy, de brancheorganisaties NRK en VNCI en kennisinstellingen (hogescholen, organisaties voor toegepast onderzoek en universiteiten). Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) is penvoerder van het programma GoChem en uitvoerder van de KIEM Gochem regeling.

Werkt u als ondernemer in de chemische sector of gebruikt u chemische processen en producten? Dan heeft u wellicht de volgende vragen:

– Waar en bij wie kan ik terecht als ik vragen over onderzoek heb?

– Met welke bedrijven en kennisinstellingen kan ik samenwerken?

– Waar vind ik goed en passend opgeleid personeel?

– Hoe kan ik mijn innovaties eenvoudig financieren?

– Hoe krijg ik makkelijk toegang tot de markt?

Wij van GoChem helpen u graag om op deze en eventueel andere vragen antwoorden te geven. Zo streven we samen naar een groene circulaire chemie.

Waarmee kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over ons netwerk binnen kennisinstellingen, relaties met ondernemingen, jong talent, show cases van samenwerkingsverbanden of over GoChem zelf? Laat het ons weten.

Contact us!

  GoChem Cases

  Polytential

  Polytential introduceert Artificial Intelligence (AI) in de plastic recycling industrie middels een gebruiksvriendelijk en toch zeer accuraat kwaliteitsanalyse systeem voor plastic afval.

  Hemcell

  HemCell en BioBasePack Europe zijn ontstaan vanuit marktvraag. Telecom aanbieders vroegen naar “groene verpakkingen, maar het mag niet duurder zijn”. Na wat zoeken kwam men op PLA, dit was duurder en breekbaar en daardoor niet met hoge snelheden op simcard inpakmachines te verwerken.

  Shap3d Up

  Shap3d Up b.v. is als start up onderdeel van Brightlands Innovation Factory en heeft als thuisbasis Chemelot Campus in Geleen. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker.

  Menu