GoChem

GoChem helpt mkb met innovatie

Mkb bedrijven in de chemiesector, of die chemie verwerken, kunnen bij GoChem terecht voor hulp op het gebied van innovatie. GoChem brengt deze mkb bedrijven in contact met partijen die de gevraagde kennis en kunde hebben om een specifiek innovatievraagstuk op te lossen, zoals kennis- en onderwijsinstellingen, brancheverenigingen, subsidieverstrekkers of andere bedrijven. Nadat het contact is gelegd gaan het mkb-bedrijf en deze partij zelfstandig aan de slag om het innovatievraagstuk aan te pakken. Als dit gebeurt samen met een kennisinstelling kan dit mogelijk met KIEM GoChem subsidie.

Scope
De scope van GoChem omvat de hele (circulaire) waardeketen van de chemiesector; van grondstoffen via halffabricaten, producenten, gebruikers, afval en weer terug naar grondstoffen. Deelgebieden binnen deze scope zijn onder meer: Groene, duurzame chemie, Circulaire grondstoffen en materialen, afval is grondstof, upcycling, Basischemie, halffabrikaten, B2B en B2C producten, Biobased grondstoffen en materialen, Warmte-hergebruik, -opwaardering en -opslag, Klimaat-neutrale brandstoffen, Proces-efficiency, Waterstof en Elektrificatie van de industrie.

Organisatie
GoChem is een initiatief vanuit de Topsector ChemistryNL. Andere partners zijn: NWO, het ministerie van EZK, de TKI’s Chemie en BioBased Economy, de brancheorganisaties NRK en VNCI en kennisinstellingen (hogescholen, organisaties voor toegepast onderzoek en universiteiten). Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) is penvoerder van het programma GoChem en uitvoerder van de KIEM GoChem regeling.

KIEM GoChem regeling

De KIEM GoChem regeling stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen met kennisinstellingen. De samenwerkingsverbanden richten zich op het uitvoeren van verkennend onderzoek op het gebied van duurzame chemie en de missie Industrie. Wilt u een projectidee indienen? Gebruik dan dit formulier.

Het programma GoChem en de bijbehorende KIEM GoChem-regeling wordt in 2022 voortgezet. Eerstvolgende deadline/ophaalmoment: 17 januari 2023. De scope van KIEM GoChem wordt uitgebreid met onderwerpen van de roadmaps Chemical sensing & Enabling Technologies en Chemistry of Life.

Showcases

Bekijk meer

Neem contact op

Heb je een idee voor een project of een vraag?

LinkedIn