GoChem

GoChem: Sneller innoveren in duurzame chemie

Heeft u een innovatief idee dat bijdraagt aan een duurzame chemie? Dan helpt GoChem u bij de realisatie ervan. Wij koppelen u aan organisaties, kennisinstellingen of bedrijven die over precies die know-how beschikken om uw idee verder te brengen. Ook helpen we u bij het vinden van financiële ontwikkelsteun en, wanneer u samen met een kennisinstelling werkt, is onze eigen KIEM GoChem-subsidie een interessante optie. Zo komt uw innovatieve idee sneller van de grond.

Voor wie?
Wij werken voor mkb-bedrijven in de chemiesector. Het maakt daarbij niet uit in welk deel van de circulaire waardeketen u zich bevindt. Grondstofproducenten, halffabricaten-leveranciers, eindproductmakers of upcyclers van reststromen kunnen allemaal gebruik maken van de diensten van GoChem. Voorwaarde is wel dat uw innovatieve idee bijdraagt aan de verduurzaming van de samenleving.

Aan de slag
Heeft u een goed idee? GoChem helpt u het van de grond te brengen. Neem voor meer informatie contact op met Harmen Veldman, programmamanager van GoChem via 06- 319 76 594 of harmen.veldman@regieorgaan-sia.nl.

Wat is GoChem
GoChem is een initiatief van de Topsector ChemistryNL, NWO, het ministerie van EZK, brancheorganisaties NRK en VNCI en kennisinstellingen zijn nauw verbonden. Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA is penvoerder van het programma en uitvoerder van de KIEM GoChem-regeling.

KIEM GoChem-regeling ook in 2024 open

De KIEM GoChem regeling stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen met kennisinstellingen. De samenwerkingsverbanden richten zich op het uitvoeren van verkennend onderzoek op het gebied van duurzame chemie en de missie Industrie.

Op dit moment is de regeling geopend.

Bespreek je projectidee

Heb je een idee voor een project? Bespreek ‘m dan vooraf met het projectbureau GoChem. Je kunt het formulier hieronder downloaden.

Showcases

Bekijk meer

Neem contact op

Heb je een idee voor een project of een vraag?

LinkedIn