Topteam

De leden van het topteam vertegenwoordigen de grote bedrijven, kennisinstellingen, het MKB en de overheid. De vier leden van het topteam zijn: Jacqueline Vaessen, Tom van Aken, Moniek Tromp en Karlo van Dam. Daarnaast beschikt het Topteam over een secretariaat.

Jacqueline Vaessen
Jacqueline Vaessen studeerde chemische technologie en begon haar werkzame leven als technoloog bij Shell in Moerdijk. In 1996 stapte zij over naar Syntens, het toenmalige innovatie-instrument van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ze startte in 2004 haar eigen bedrijf en was jarenlang actief in het promoten van technologie en verbeteringen in het beroepsonderwijs. Ook was zij een aantal jaren verbonden aan een ingenieursbureau dat zich richtte op het verduurzamen van de industrie. In 2015 werd ze lid van Provinciale Staten in Utrecht als woordvoerder voor energie en economie. In 2018 begon zij in haar huidige functie als algemeen directeur van Nexstep. Binnen Nextstep nam zij samen met TNO het initiatief voor de eerste offshore waterstofproductie op een bestaand platform. Zij en haar team hebben ook een eerste aanbesteding voorbereid waarbij zes operators gezamenlijk putten gaan ontmantelen, een wereldwijde primeur.
Lees hier het introductieinterview met Jacqueline Vaessen in Change Inc. magazine (12.2021).

 

Tom van Aken
Tom van Aken is CEO bij Avantium en lid van de Raad van Bestuur. Avantium is een pionier in de opkomende industrie van hernieuwbare en duurzame chemie. Vanuit zijn ervaringen en netwerk vertegenwoordigt hij het MKB binnen het topteam. Tom van Aken begon zijn carrière bij DSM binnen de fijnchemiedivisie, zowel in Nederland als in de Verenigde Staten. In 2002 maakte hij de overstap naar Avantium, een duurzaam chemisch bedrijf dat groene, recyclebare kunststoffen maakt van plantaardige stoffen, zoals industriële suikers, met behulp van zelf ontwikkelde technologie. Van Aken werd in 2005 benoemd tot CEO van Avantium. Onder zijn leiding werd het bedrijf omgevormd tot een technologiebedrijf dat zich richt op hernieuwbare chemische producten en materialen. Avantium heeft laboratoria in Amsterdam, een eerste fabriek in Delfzijl en een pilot plant in Geleen met de ambitie om nieuwe, biobased producten en processen op commerciële schaal te produceren.

Moniek Tromp
Moniek Tromp is hoogleraar Materiaalchemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast het hoogleraarschap is Moniek Tromp boegbeeld van het Battery Competence Cluster NL, voorzitter en wetenschappelijk directeur van het Zernike Institute for Advanced Materials (ZIAM) en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Katalyse (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Chemie Vereniging (KNCV)). Voorheen was Moniek Tromp bestuurslid van de NWO van het domein Exacte Natuurwetenschappen. Moniek Tromp is hierdoor als wetenschappelijk boegbeeld nauw betrokken bij de doelstellingen van ChemistryNL en het TKI Groene Chemie en Circulariteit. Zij werkt haar hele internationale wetenschappelijke carrière al nauw samen met het bedrijfsleven.

Karlo van Dam
Karlo van Dam is directeur Verduurzaming Industrie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Karlo van Dam geeft leiding aan de door het kabinet gewenste versnelling op de beleidsopgave verduurzaming van de industrie waar een overkoepelend Nationaal Programma Verduurzaming Industrie voor is opgericht. Karlo van Dam wordt voor een initiële periode van 3 jaar, met een maximum van 8 jaar, benoemd als topteamlid.

 

Secretariaat Topteam 

Het secretariaat van het Topteam bestaat uit de volgende personen: