MOOI-regeling biedt € 1 miljoen extra subsidie voor Learning Communities

De nieuwe subsidieronde van de MOOI-regeling stimuleert consortia van organisaties uit verschillende sectoren om samen aan een missie te werken, met als doel innovaties die de CO2-uitstoot in Nederland verminderen. Onderdeel van de regeling is dat de beoogde innovaties slaagkans hebben in de maatschappij en dat de consortia laten zien dat zij investeren in het goed opleiden van mensen. Om dit te benadrukken stimuleert de Topsector Energie de consortia samen te werken met Learning Communities (LC’s) danwel LC’s op te zetten en biedt hier € 1 miljoen extra subsidie voor aan.

Learning Communities verbinden leren, werken en innoveren met elkaar. Met LC’s kunnen de consortia de innovaties sneller naar de praktijk brengen, bedrijven helpen met hun innovaties, studenten en professionals voortdurend voorzien in de juiste vaardigheden en continuïteit brengen in publiek-private samenwerkingen. Doordat LC’s in een continu proces ervoor zorgen dat kennis wordt vertaald naar skills, kunnen professionals deze kennis sneller en op een effectieve manier toepassen.

De Topsector Energie roept alle LC’s in Nederland op zich aan te sluiten bij de MOOI-consortia. Heb jij een vooraanmelding gedaan voor de MOOI-regeling of wil je aansluiten bij een consortium die wordt opgezet? Dan kun je tussen 4 juni en 5 september een extra aanvraag – samen met dit consortium – indienen om aanspraak te maken op deze regeling. De aanvraag dient zich te richten op het starten van een nieuwe LC of het door ontwikkelen van een bestaande LC.

Meer informatie over wat er nodig is om een aanvraag te doen voor de MOOI-regeling vind je hier.

 

 

Gerelateerde categorieën:
Nieuws
Gerelateerde artikelen:
Niets gevonden.
Niets gevonden.