Groeifondsinitiatieven

Over het Nationaal Groeifonds
Met het Nationaal Groeifonds investeert de Nederlandse overheid tussen 2021 en 2025 €20 miljard in projecten die zorgen voor economische groei op de lange termijn. Uiteindelijk profiteren we daar allemaal van. Economische groei zorgt voor meer inkomsten, waardoor we allemaal meer te besteden hebben. Hierdoor kunnen we ook blijven investeren in bijvoorbeeld onze gezondheidszorg, ons onderwijs en in de noodzakelijke maatregelen tegen klimaatverandering.

Toegekende initiatieven die relevant zijn voor de chemie:

 • Biobased Circular (BBC)
  BioBased Circular (BBC) creëert en demonstreert in Nederland gesloten circulaire waardeketens (waardecirkels) voor kunststofproducten (polymeren) op basis van koolhydraatrijke biogrondstoffen. Er worden minimaal vijf waardecirkels opgeleverd, inclusief onderzoek, proefopstellingen en demonstratiefabrieken tot een relevante industriële schaal. Door gelijktijdig en systematisch de beschikbaarheid van grondstoffen, circulaire bouwstenen en circulaire productontwerpen te realiseren ontstaat een nieuwe bedrijfstak. Duurzame beschikbaarheid van grondstoffen staat centraal: intensieve teelt van primaire gewassen wordt geleidelijk vervangen door natuurinclusieve teelt, reststromen en gerecyclede materialen. BBC wordt ondersteund door toonaangevende Europese bedrijven (Avantium, Cosun en Renewi), veelbelovende scale-up bedrijven ( Paques, Relement, Plantics en anderen) en toonaangevende onderzoeksinstellingen (WUR, RUG, TNO en anderen). Samen worden verbredend onderzoek, opschaling, valorisatie en ketentransitie ingezet en opengesteld voor derden. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn textiel, constructie en verpakking.
 • Circular Plastics NL
  Het programma richt zich op het realiseren van materiaal- en procesinnovaties en richt zich op knelpunten in verschillende waardeketens om de kringlopen voor bestaande kunststoffen te sluiten.
  Timing: Het programma loopt acht jaar en kent acht programmalijnen die werken aan 100% circulariteit in 2050 en duurzame groeikansen bieden aan de Nederlandse economie. De financiering is opgesplitst in 3 fasen, open oproepen 2023 maken deel uit van de 1e fase.
 • GroenvermogenNL
  GroenvermogenNL zet zich in voor het versnellen en realiseren van de groei van de groene waterstof- en groene chemie-economie in Nederland. Samen kunnen we een verschil maken! Het potentieel voor H2 en duurzame elektronen in onze industrie is enorm. GroenvermogenNL wil een belangrijke rol spelen in het versnellen van de klimaatneutrale H2-productie en het bevorderen van het gebruik van groene elektronen in onze energie-intensieve chemische industrie. Via een geïntegreerde aanpak werkt GroenvermogenNL aan een sterk nationaal innovatie-ecosysteem voor H2-productie en -gebruik. Onze focus ligt op het benutten van de kracht van de Nederlandse samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen die betrokken zijn bij de energie-, chemie- en productiesector. Door kennisuitwisseling te faciliteren en gezamenlijke inspanningen te stimuleren om gemeenschappelijke doelen te bereiken binnen R&D- en innovatieprogramma’s. Door samen te werken stimuleert GroenvermogenNL de adoptie van groene H2 in Nederland en zet het substantiële stappen richting een klimaatneutrale wereld.