BLOG:
Innovatiemakelaars op missie

ChemistryNL helpt het MKB, start-ups en scale-ups in de verbinding met kennispartners om innovatie-uitdagingen aan te pakken. Wij faciliteren daarom innovatiemakelaars die u aan de juiste partner kunnen te koppelen. Hieronder stellen zij zichzelf voor.

Lees alles over het dagelijks leven van een ChemistryNL innovatiemakelaar in hun blog

Innovatiemakelaars

MKB-bedrijven in de chemische industrie kunnen met innovatievragen bij onze innovatiemakelaars terecht. ChemistryNL stelt de innovatiemakelaars in staat om het MKB gratis te adviseren op het gebied van innovatie, knelpunten, kennislacunes en interessante partners. Onze innovatimakelaars beschikken over een breed landelijk netwerk.

Maak kennis met de innovatiemakelaars van ChemistryNL

Caroli Buitenhuis | Green Serendipity

Green Serendipity is een adviesbureau gericht op bioplastics, biobased verpakkingen en circulaire concepten met de focus op duurzame keteninnovatie. De drijvende kracht achter Green Serendipity is Caroli Buitenhuis. Green Serendipity adviseert bij het maken van de juiste keuzes met betrekking tot het gebruik van hernieuwbare materialen voor verpakkingen en/of producten. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de groeiende behoefte bij retailers, merkeigenaren en start-ups, maar ook de maakindustrie om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van biobased en circulaire productie en verpakkingen. Er wordt helder antwoord gegeven op vragen als: welke hernieuwbare materialen zijn geschikt voor het maken of verpakken van mijn product, welke producenten kan ik hiervoor benaderen, hoe zit het met de afvalfase, hoe zit het met de barrière-eigenschappen of sealmogelijkheden, wat zijn de kosten of hoe kunnen de kosten zich terugverdienen etc.

Concrete doelen onder meer:

  • informeren over hernieuwbare materialen (o.a. ketens)
  • het maken van verbindingen tussen partijen vanaf grondstof tot en met afvalfase en vv
  • begeleiden van marktintroducties van biobased innovaties op het gebied van materialen
  • het opzetten van circulaire concepten op basis van afvalstromen/reststoffen
  • het opzetten en/of begeleiden van innovaties in de biobased keten
  • verduurzamen van retailverpakkingen met NL Circulair in 2050

Caroli Buitenhuis: +31 (0)6 24 21 67 33 | info@greenserendipity.nl | www.greenserendipity.nl | www.biobasedpackaging.nl

Martin van Dord | NRK

De NRK behartigt de belangen van de rubber- en kunststofindustrie (RKI). De omzet in 2018 bedraagt ​​€ 13,5 miljard, met ongeveer 900 bedrijven waarvan 75% MKB. De werkgelegenheid bedraagt ​​50.000 en groeit licht. De RKI groeit al tientallen jaren met gemiddeld ruim 3%. De afgelopen jaren heeft de groei het bbp met 6% verdubbeld. De (indirecte en directe) export bedraagt ​​ruim 65%. Ruim 12% van de grondstoffeninvoer is kunststofrecyclaat.

De bedrijven leveren een grote verscheidenheid aan modules en (eind)producten voor toepassingen in de industrie, handel, bouw, verpakkingsindustrie en consumentengebruik. Bij de NRK zijn circa 400 bedrijven (60% van de omzet) geclusterd in 19 brancheverenigingen. Onder het motto ‘Duurzaam Ondernemen. Denk opnieuw na over rubber- en kunststofproducten!’ NRK geeft sinds 2000 prioriteit aan MVO en een gezond klimaat voor de aangesloten bedrijven. In onze visie moeten bedrijven en producten bijdragen aan duurzame ontwikkeling en passen in de evoluerende circulaire economie, bieden we veilige en gezonde werkomstandigheden waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en bieden onze producten comfort aan de gebruikers en dragen ze bij aan hun welvaart en welzijn.

Als Industrieel Ontwerper heeft Martin van Dord ruim 25 jaar ervaring met ondernemerschap, productontwikkeling en innovatiemanagement van producten (telecom, medisch, …) en instrumenten (energiebesparing en E-learning). De afgelopen jaren was Martin werkzaam als innovatiemanager bij NRK Rubber & Plastics Industry en DPI Value Center. Naast de individuele begeleiding van bedrijven heeft hij een focus op het initiëren en opzetten van cluster- en ketenprojecten rond thema’s als recycling, ketensluiten, biopolymeren & composieten. Martin heeft een breed en diep netwerk in de Nederlandse polymeerketen van grondstof, ontwikkeling, verwerking, gebruik & recycling. Zowel industrie als kennisinfrastructuur en een diep netwerk in de Europese onderzoeksinstituten op het gebied van polymeren.

Lees hier het interview met Martin van Dord over de samenwerking met @CIRCOnl op weg naar een circulaire economie

Contact Martin van Dord: +31 6 23426593 | vandord@nrk.nl | www.nrk.nl


René Reijtenbagh | Business Angels Connect

Via de dienst van Business Angels Connect krijgen bedrijven in de Chemie en Agrifood feedback over de haalbaarheid van het inzetten van particuliere investeerders bij het vinden van financiering voor de groeiplannen van hun bedrijf. Geselecteerde bedrijven worden geholpen om voorstellen van echte investeerders te formuleren en deze in het investeerdersnetwerk te introduceren via besloten bijeenkomsten en individuele overdrachten. Business Angels Connect biedt de sectoren trainingen en opleidingen op het gebied van corporate finance en business angels financiering in het bijzonder.

René Reijtenbagh is adviseur en expert op het gebied van het investeerdersklaar maken van bedrijven voor introductie bij investeerders, de zogenaamde Business Angels. Samen met de ondernemers bekijkt René of een Business Angels Investing een financieringsmogelijkheid is voor het bedrijf. René beschikt over een uitgebreid netwerk van Business Angels en Business Angels-netwerken in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk.

Contact René Reijtenbagh: +31 6 289 09 185 | reijtenbagh@businessangelsconnect.nl | www.businessangelsconnect.nl


Anton Schotman | COAST

Als analytisch-chemisch expert heeft Anton Schotman ruim 40 jaar ervaring in de analytische chemie in verschillende rollen bij Enka, AkzoNobel en Teijin Aramid. Anton was de afgelopen 15 jaar hoofd van de analytische afdeling van het Teijin Aramid Research Institute. Na zijn pensionering per 1 mei 2020 is Anton begonnen als Innovation Agent. Samen met zijn COAST-collega Innovation Agent Eric van Sprang richt hij zich op innovatie in de analytische wetenschap. Hij heeft bijzondere interesse in Circulaire Economie (als toepassingsgebied).

Over TI-COAST (kort: COAST), de Community of Innovation for Analytical Science and Technology.
De missie van COAST is om analytische wetenschap en technologie in Nederland vooruit te helpen door onderzoek en innovatie, menselijk kapitaal en de analytische gemeenschap te versterken. COAST wil ervoor zorgen dat deelnemende organisaties de nieuwste analytische technologieën toepassen, waardoor ze een concurrentievoordeel krijgen om bij te dragen aan de samenleving en de economie. De gemeenschap erkent het belang van analytische wetenschap en technologie als waardecreërende activiteit.

Contact Anton Schotman: anton.schotman@ti-coast.com

Eric van Sprang
Eric van Sprang | COAST

Eric van Sprang heeft ruim 15 jaar ervaring als datawetenschapper en consultant. Eric is gespecialiseerd in proceschemometrie en procesverbetering met een sterke affiniteit met Industrie 4.0. Eric is partner van TIPb, een adviesbureau gespecialiseerd in proceschemometrie en het ontwerp en de ontwikkeling van analytische oplossingen op basis van geminiaturiseerde optische technologie. Per 1 mei 2020 is Eric samen met zijn COAST-collega Innovation Agent Anton Schotman gestart als Innovation Agent.

Over TI-COAST (kort: COAST), de Community of Innovation for Analytical Science and Technology.
De missie van COAST is om analytische wetenschap en technologie in Nederland vooruit te helpen door onderzoek en innovatie, menselijk kapitaal en de analytische gemeenschap te versterken. COAST wil ervoor zorgen dat deelnemende organisaties de nieuwste analytische technologieën toepassen, waardoor ze een concurrentievoordeel krijgen om bij te dragen aan de samenleving en de economie. De gemeenschap erkent het belang van analytische wetenschap en technologie als waardecreërende activiteit.

Contact Eric van Sprang: Eric.vanSprang@ti-coast.com

Marco Tibaldi | Amsterdam Chemistry Network

Marco Tibaldi heeft een achtergrond in chemie, energie en duurzaamheid. Zijn belangrijkste doel is om het belang van chemie in de circulaire economie en de energietransitiedoelstellingen van Nederland te versterken. Als manager operations bij het Amsterdam Chemistry Network (ACN) staat Marco midden in een actieve gemeenschap van professionals, met dezelfde ambitieuze doelstellingen.

ACN creëert directe verbindingen tussen kennisinstellingen, start-ups, scale-ups en de grote industrie over de hele technologiegereedheidsladder. ACN wordt de go-to netwerkorganisatie die individuen, bedrijven en instellingen benaderen om de beste toegang te krijgen tot het Chemie- en Biotech-ecosysteem van Amsterdam, met speciale aandacht voor Chemistry for Sustainability en Chemistry for Life Sciences. De rol van Innovation Agent voor Marco is een natuurlijke voortzetting van zijn werk bij Kerk in Nood, op nationaal niveau.

De concrete doelstellingen en resultaten van de verbindingen zijn:
– snellere en efficiëntere innovatie,
– publiek-private partnerschappen waarbij deelnemers een gemeenschappelijk belang dienen,
– snelle toegang tot de benodigde middelen, b.v. locaties en investeringen,
– opschaling van nieuwe bedrijven, zowel in termen van menselijk als intellectueel kapitaal.

Contact Marco Tibaldi: +31 (0)6 23 35 40 41 | marco@acnetwork.nl | www.acnetwork.nl

Robert-Jan Lamers | Immundnz

Robert-Jan Lamers studeerde Chemische Technologie aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Hierna promoveerde hij in Analytische Biowetenschappen aan de Universiteit Leiden. Hij werkte bij TNO, Erasmus Medisch Centrum en Philips Research, voordat hij ondernemer werd op het snijvlak van chemie en life sciences. Hij richtte het bedrijf Abundnz op in 2011 en was in 2016 medeoprichter van het bedrijf Immundnz.

Immundnz treedt op als een dienstverlener die gespecialiseerde in-vitro-immunologiediensten levert aan bedrijven op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling, medische technologie en voeding over de hele wereld. Immundnz is gevestigd in Groot-Brittannië en heeft een volledig uitgerust laboratorium voor in-vitro-immunologie. Daarnaast heeft het zijn eigen interne onderzoeksprogramma’s om nieuwe testen en in-vitro-modellen te ontwikkelen op gebieden met een grote medische behoefte.

Robert-Jan is actief betrokken bij een breed netwerk van universiteiten, onderzoeksorganisaties, ziekenhuizen en binnen de industrie in Nederland, de EU en het Verenigd Koninkrijk, met een sterke focus op bio-analytische chemie, immunologie, biomarkers, in vitro modellen en ontdekking van medicijnen. Hij wil je graag helpen bij vragen die verband houden met Chemistry of Life en stelt zijn netwerk voor je open.

Contact Robert-Jan Lamers: info@immundnz.com | www.immundnz.com

Profiel van een innovatiemakelaar

De innovatiemakelaar moet in staat zijn een klimaat van open communicatie en open innovatie te creëren dat resulteert in concrete innovatieplannen. De innovatiemakelaar moet mensen bij elkaar kunnen brengen en gemeenschappelijke doelen kunnen formuleren. De innovatiemakelaar beschikt daartoe over de benodigde vakkennis, innovatie-expertise en (project)managementcapaciteiten en kan goed functioneren in een multidisciplinaire omgeving. Daarnaast beschikt de innovatiemakelaar over een relevant regionaal en landelijk netwerk op zijn/haar vakgebied. Een belangrijke kwaliteit van de innovatiemakelaar is het vermogen om te luisteren, de taal van het MKB te spreken en vraagarticulatie te realiseren. De innovatiemakelaar kan zelfstandig werken, toont initiatief en daadkracht. Drive en enthousiasme voor innovatie en ondernemerschap zijn de motoren achter de inspanningen van de innovatiemakelaar. De expertise die de innovatiemakelaar meebrengt moet relevant zijn voor de roadmaps van ChemistryNL.