Algemene regelingen

Op deze pagina bieden wij een overzicht van mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Kijk altijd op de websites achter de links voor de meest recente en juiste informatie.

Seed Capital
Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal.

Vroegefasefinanciering (VFF)
Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt.

PPS toeslag
De PPS-toeslag is een subsidie ​​die wordt gebruikt om nieuwe projecten op te starten die bijdragen aan één of meerdere roadmaps van ChemistryNL. Deze roadmaps maken het mogelijk om de grote uitdagingen aan te gaan die voor ons liggen op het gebied van klimaat, circulariteit en gezondheid. De subsidie ​​kan in twee vormen worden verkregen: Programmasubsidie ​​of Projectsubsidie. ChemistryNL vraagt ​​deze subsidies voor u aan. Beide subsidies hebben gemeen dat er een subsidie ​​van 30% is op de private cash investering (en tot op zekere hoogte ook de private in kind bijdrage). Neem contact op met Vera Meester voor meer informatie.

NWO calls binnen KIC2020-2023
Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor wetenschappers, bedrijven én publieke partijen. NWO speelt daarop in door jaarlijks ruim 100 miljoen euro te investeren in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken. Bekijk hier de calls die op dit moment open zijn voor indiening.

Terug naar het overzicht

Menu