Algemene regelingen

Op deze pagina bieden wij een overzicht van mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Kijk altijd op de websites achter de links voor de meest recente en juiste informatie.

MIT-regeling
De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat het mkb bijdraagt aan de kennis- en innovatie-agenda’s van de Missies voor de toekomst. De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers. Daarnaast is er geld beschikbaar voor TKI-Netwerkactiviteiten en TKI-Innovatiemakelaars. Open vanaf 12 april 2022.

MIT R&D regeling voor mkb
Werk je met andere mkb’ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? Dien dan een aanvraag in voor een R&D-samenwerkingsproject. De regeling is open vanaf 1 juni t/m 13 september 2022.  Voorwaarden, criteria en indiening via de website van RVO.

Seed Capital (Toekomstfonds)
Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal.

Seed Business Angels regeling (Toekomstfonds)
Wilt u met andere investeerders een technische of creatieve startup financieren? Vraag dan een lening aan voor het opzetten van een Seed Business Angelfonds. U kunt maximaal € 1 miljoen ontvangen om te investeren in een portefeuille van startups volgens uw eigen fondsplan.

Vroegefasefinanciering (Toekomstfonds)
Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt.

Innovatiekrediet (Toekomstfonds)
Bent u bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? U kunt profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief.

PPS toeslag
De PPS-toeslag is een subsidie ​​die wordt gebruikt om nieuwe projecten op te starten die bijdragen aan één of meerdere roadmaps van ChemistryNL. Deze roadmaps maken het mogelijk om de grote uitdagingen aan te gaan die voor ons liggen op het gebied van klimaat, circulariteit en gezondheid. De subsidie ​​kan in twee vormen worden verkregen: Programmasubsidie ​​of Projectsubsidie. ChemistryNL vraagt ​​deze subsidies voor u aan. Beide subsidies hebben gemeen dat er een subsidie ​​van 30% is op de private cash investering (en tot op zekere hoogte ook de private in kind bijdrage). Neem contact op met Vera Meester voor meer informatie.

NWO calls binnen KIC2020-2023
Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor wetenschappers, bedrijven én publieke partijen. NWO speelt daarop in door jaarlijks ruim 100 miljoen euro te investeren in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken. Bekijk hier de calls die op dit moment open zijn voor indiening.

Terug naar het overzicht

Menu