3 miljoen euro voor publiek-privaat onderzoek circulariteit en beschikbaarheid kritieke grondstoffen

ChemistryNL stelt via het TKI Groene Chemie en Circulariteit budget beschikbaar voor publiek-private samenwerking binnen het circulariteitsonderzoek en het onderzoek naar de beschikbaarheid van kritieke grondstoffen. Voor het thema circulariteit van gebruiks- en consumptiegoederen is €1,5 miljoen beschikbaar. Daarnaast is er ook € 1,5 miljoen beschikbaar voor onderzoek naar innovaties op het gebied van kritieke grondstoffen. Indienen kan uiterlijk 9 juli.

Circulariteit is binnen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid een prioritair thema en het biobased en chemie werkveld speelt hierbij een cruciale rol om innovaties te realiseren. Het TKI wil middels deze oproep voor PPS-i-toeslag-projecten innovaties binnen dit specifieke thema stimuleren en roept specifiek jonge onderzoekers en het MKB op om aanvragen in te dienen.

De helft van het budget is gereserveerd voor onderzoek naar innovaties op het gebied van circulariteit van gebruiks- of consumptiegoederen. De andere helft is bedoeld voor projecten op het gebied van innovaties op het gebied van kritieke grondstoffen. Kritieke grondstoffen worden in vele producten, waaronder elektronica, zonnepanelen, windmolens en medische apparatuur gebruikt en zijn voor Nederland en Europa van groot economisch belang. Door technologische en geopolitieke ontwikkelingen komt de beschikbaarheid van deze grondstoffen voor Nederland onder druk te staan. Het chemie-werkveld speelt een cruciale rol op gebied van innovatie om in de beschikbaarheid te voorzien.

Aanvragen kunnen tot en met 9 juli 2024 worden gemaild, onder vermelding van ‘Aanvraag PPS-i toeslag 2024 Circulariteit’ of ‘Aanvraag PPS-i toeslag 2024 Kritieke Grondstoffen;’ naar aanvragen@tkichemie.nl en silke.diedenhofen@chemistrynl.com.

Meer informatie:

Gerelateerde categorieën:
Nieuws
Gerelateerde artikelen:
Niets gevonden.
Niets gevonden.