Regelingen op het gebied van circulariteit

Op deze pagina bieden wij je een overzicht van mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Kijk altijd op de websites achter de links voor de meest recente en juiste informatie.

ReMade@ARI 
ReMade@ARI (REcyclable MAterials DEvelopment at Analytical Research Infrastructures) wordt gefinancierd door het Horizon Europe-programma van de Europese Commissie en medegefinancierd door UK Research and Innovation (UKRI) en door het Zwitserse staatssecretariaat voor onderwijs, onderzoek en innovatie. Het ReMade-project streeft ernaar de ontwikkeling van innovatieve, duurzame materialen te ondersteunen door wetenschappers analytische hulpmiddelen te bieden waarmee ze de eigenschappen en structuur van materialen kunnen onderzoeken, tot aan de atomaire resolutie toe. ReMade@ARI opent momenteel tweemaal per jaar calls tot het indienen van voorstellen.

Green Chemistry Accelerator
Heeft u een idee voor (de opschaling van) een innovatie die een sleutelrol kan spelen in de transitie naar een circulaire, niet-fossiele economie? Dan kan het Acceleratieprogramma Green Chemistry Accelerator u helpen uw idee te realiseren. Na een succesvolle eerste ronde starten we in het najaar van 2023 met een nieuwe programma, waar u zich binnenkort voor kunt aanmelden. Green Chemistry Accelerator helpt bedrijven barrières weg te nemen die de marktadoptie belemmeren en helpt bij het aantrekken van de juiste investeerders om zo de financiering van pilots en demofabrieken te versnellen.

KIA CE
Vanaf 22 mei 2023 is de nieuwe subsidieronde van KIA Circulaire Economie geopend voor de ontwikkeling van circulaire producten en diensten. In totaal is er 2,5 miljoen euro steun beschikbaar voor ontwikkelingen binnen de bouw, de maakindustrie en voor consumptiegoederen. Heeft u een innovatief idee? Check alvast dan de voorwaarden op de website van RVO. Op 1 juni wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst hoort u meer over de mogelijkheden van de regeling. We gaan dieper in op de specifieke vragen en wensen die bij de deelnemers leven en u kunt uw projectidee alvast laten toetsen. Uiteraard is er ook volop gelegenheid om andere bedrijven/onderzoeksinstellingen ontmoeten voor mogelijke samenwerking en inspiratie.

KIC-call circulaire economie
Consortia van wetenschappers, en publieke en private samenwerkingspartners en cofinanciers vragen subsidie aan om interdisciplinair onderzoek uit te voeren naar de financiële, organisatorische en maatschappelijke aspecten van de transitie naar een circulaire economie. Deadline vooraanmelding: 14 februari 2023 14:00 uur.

KIEM-CE
Deze regeling stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van circulaire economie tussen het mkb en/of praktijkpartners en hogescholen, universiteiten, of andere kennisinstellingen. De samenwerkingsverbanden doen verkennend praktijkgericht onderzoek naar (innovatie rondom) circulaire economie. De aanvragen moeten aansluiten bij de transitieagenda’s van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050. Dit programma zet in op een volledig circulaire economie waarbij het gebruik van primaire grondstoffen wordt teruggedrongen door producten efficiënter te ontwerpen en materialen zo veel mogelijk te benutten en hergebruiken. De volgende 5 sectoren/ketens hebben prioriteit en zijn uitgewerkt in 5 transitieagenda’s: biomassa en voedsel, kunststoffen,  maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. Ronde sluit uiterlijk 14 maart 2023.

Limburg Startup Capital Fund
In Limburg is vanaf 2022 een nieuw, goed gevuld MKB-fonds beschikbaar. Dat geld is er voor startende innovatieve ondernemers die bijdragen aan de belangrijkste maatschappelijke transities voor de komende jaren: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. Het nieuwe fonds van in totaal € 32,65 miljoen is de opvolger van het succesvolle Limburg Business Development Fonds (LBDF) en wordt bijeengebracht door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Provincie Limburg en LIOF die tevens de uitvoering zal doen.

MIT regeling
Ben je mkb ondernemer en wil je samenwerken met andere ondernemers aan innovatieprojecten? Kijk dan eens naar de MIT regeling. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de kennis- en innovatie-agenda’s van de Missies voor de toekomst. De regeling is op dit moment gesloten en opent weer in 2023.

Subsidie Circulaire Ketenprojecten
Wilt u samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren? En wilt u daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen. Aanvragen is mogelijk vanaf donderdag 23 maart 2023 tot vrijdag 29 september 2023.

BioVoice
Heb jij een innovatief idee voor een nieuw biobased of circulair product of proces? Via BioVoice bieden grote(re) bedrijven innovatie- en businesskansen aan mkb’ers en start-ups. Kijk bij de actuele challenges of er iets bij jouw expertise aansluit. BioVoice helpt je met een potentiële launching customer, financiële steun en coaching & begeleiding.

Regeling groenprojecten
Groenbanken en groenfondsen kunnen voor hun klanten een groenverklaring aanvragen. Met de groenverklaring geldt een belastingvoordeel bij groen beleggen of sparen. Een lager rentetarief geldt als uw klant investeert in een groenproject. De overheid stimuleert met de Regeling groenprojecten groene investeringen in ontwikkelingen in milieutechnologie, circulaire economie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten. Hiervoor is samenwerking tussen beleggers, groenbanken en projectbeheerders nodig.

MIA en Vamil voor ondernemers
Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Open tot eind december 2022. Data voor 2023 nog niet bekend.

MOOI Regeling
Investeert uw bedrijf met een kennisinstelling in meerjarig missiegedreven onderzoek en (door)ontwikkeling van circulaire en/of netto klimaatneutrale producten, grondstoffen en processen? Bekijk dan eens de MOOI regeling. Tijdelijk gesloten voor aanvragen. Data voor 2023 nog niet bekend.

Green Deal
Bedrijven, maatschappelijke organisaties of andere overheden lopen soms tegen problemen aan als ze een duurzame stap willen maken. De Rijksoverheid kan helpen de knelpunten op te lossen door een Green Deal met ze aan te gaan.

RVO homepage Circulaire Economie

Terug naar het overzicht