Regelingen op het gebied van circulariteit

Op deze pagina bieden wij je een overzicht van mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Kijk altijd op de websites achter de links voor de meest recente en juiste informatie.

Kennis en Innovatie Agenda – Circulaire Economie (KIA CE)
Onderzoek of ontwikkel je innovatieve circulaire producten, processen of diensten? Of wil je onderzoek doen, zodat je in een latere fase innovatieve circulaire producten kunt ontwikkelen? Dan kun je mogelijk subsidie krijgen uit de regeling Kennis en Innovatie agenda – Circulaire Economie (KIA CE). In deze regeling staan de prioritaire productgroepen van de transitie agenda’s Circulaire Bouweconomie, Circulaire Maakindustrie, Transitieagenda Consumptiegoederen centraal. Aanvragen kan tussen 5 juli – 15 november 2022.

Limburg Startup Capital Fund
In Limburg is vanaf 2022 een nieuw, goed gevuld MKB-fonds beschikbaar. Dat geld is er voor startende innovatieve ondernemers die bijdragen aan de belangrijkste maatschappelijke transities voor de komende jaren: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. Het nieuwe fonds van in totaal € 32,65 miljoen is de opvolger van het succesvolle Limburg Business Development Fonds (LBDF) en wordt bijeengebracht door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Provincie Limburg en LIOF die tevens de uitvoering zal doen.

MIT regeling
Ben je mkb ondernemer en wil je samenwerken met andere ondernemers aan innovatieprojecten? Kijk dan eens naar de MIT regeling. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de kennis- en innovatie-agenda’s van de Missies voor de toekomst. De regeling is op dit moment gesloten en opent weer in 2022.

Subsidie Circulaire Ketenprojecten
Wilt u samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren? En wilt u daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen. De regeling opent op dinsdag 3 mei 2022 09:00 uur en sluit vrijdag 30 september 2022 12:00 uur.

BioVoice
Heb jij een innovatief idee voor een nieuw biobased of circulair product of proces? Via BioVoice bieden grote(re) bedrijven innovatie- en businesskansen aan mkb’ers en start-ups. Kijk bij de actuele challenges of er iets bij jouw expertise aansluit. BioVoice helpt je met een potentiële launching customer, financiële steun en coaching & begeleiding.

Regeling groenprojecten
Groenbanken en groenfondsen kunnen voor hun klanten een groenverklaring aanvragen. Met de groenverklaring geldt een belastingvoordeel bij groen beleggen of sparen. Een lager rentetarief geldt als uw klant investeert in een groenproject. De overheid stimuleert met de Regeling groenprojecten groene investeringen in ontwikkelingen in milieutechnologie, circulaire economie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten. Hiervoor is samenwerking tussen beleggers, groenbanken en projectbeheerders nodig.

MIA en Vamil voor ondernemers
Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

MOOI Regeling
Investeert uw bedrijf met een kennisinstelling in meerjarig missiegedreven onderzoek en (door)ontwikkeling van circulaire en/of netto klimaatneutrale producten, grondstoffen en processen? Bekijk dan eens de MOOI regeling.

Green Deal
Bedrijven, maatschappelijke organisaties of andere overheden lopen soms tegen problemen aan als ze een duurzame stap willen maken. De Rijksoverheid kan helpen de knelpunten op te lossen door een Green Deal met ze aan te gaan.

RVO homepage Circulaire Economie

Terug naar het overzicht

Menu