KIA: Kennis en Innovatie Agenda

ChemistryNL Roadmaps 2020-2023
Voor een beschrijving van de innovatie-uitdagingen die wij in onze sector tegenkomen, verwijzen wij naar onze vier roadmaps. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een ChemistryNL-gerelateerde subsidie:

Roadmap Chemistry of Advanced Materials
Roadmap Chemistry of Life
Roadmap Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis
Roadmap Chemical Sensing & Enabling Technologies

Of download zee allemaal in één document:
ChemistryNL roadmaps 2020-2023

Chem.I.KIA

De Chem.I.KIA (download hier) is een gezamenlijke inspanning van onze programmaraden in 2019 om te laten zien wat de chemie zou kunnen bijdragen aan de Missies zoals gedefinieerd in ons Nationaal Innovatiebeleid. Hierdoor konden teams de KIA’s van de Nationale Missiegedreven Kennis- en Innovatieagenda schrijven. Nu de landelijke KIA’s gereed zijn, is duidelijk wat er van onze sector wordt verwacht op het gebied van onderzoek en innovatie. Voor het volbrengen van de missies en voor het in stand houden van een levendige, state-of-the-art sector. Daarom hebben we onze subdisciplinaire routekaarten (bovenaan deze pagina) bijgewerkt om deze bijdrage mogelijk te maken.

Overzicht van alle KIA’s

KIA Energy transition and Sustainability
In which exists (sub) KIA Circular Economy
KIA Health & Healthcare
KIA Agriculture, Water and Food
KIA Security
KIA Key Technologies
KIA Social earning capacity

KIA Circulaire Economie 2020-2023

The Kennis- en Innovatoeagenda Circulaire Economie KIA-CE is beschikbaar.
Dit is een mijlpaal in een intensief proces van inventariseren, formuleren, classificeren en prioriteren van de vele kennisvragen die samenhangen met de transitie naar een circulaire economie. ChemieNL coördineert deze KIA over alle (top)sectoren van de economie heen.

The Agenda for CE is a living agenda. The understanding of reality changes and continuously new opportunities are identified. Therefore we keep a living record of items that could be a part of the Innovation Agenda for the Dutch Circular Economy. Such items will be added shortly.

Download the KIA Circular Economy
Check out who contributed to the KIA-CE

Chemical technology is vital for tackling the major societal challenges

Technological innovations are crucial for achieving the mission objectives of the four societal challenges “Energy transition and sustainability”, “Agriculture, water and food”, “Health and care”, “Security”. Chemical technology? That is where it effectively begins.