Innovatiecentrum in the spotlight: Green Chemistry Innovation Lab

Kort gezegd timmert de Green Chemistry Campus (GCC) als netwerkorganisatie met de aandeelhouders provincie Noord- Brabant, de gemeente Bergen op Zoom en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin West-Brabant, al bijna tien jaar aan de weg voor de grote groene grondstoffentransitie. ‘De markt voor biobased en biocirculaire producten’, zegt Geert Mol, die de scepter zwaait over het Green Chemistry Innovation Lab, ‘is vergeleken met de bestaande markten nog altijd aanmerkelijk klein. Intussen begint wat al die jaren gezaaid is, tot wasdom te komen in de denkpatronen van mensen en bedrijven. Zo komt de circulaire, biobased economie op gang.’

GCC maakt onderdeel uit van een ecosysteem met verschillende kennisinstellingen en financieringspartijen, biedt faciliteiten voor laboratoriumproeven en pilots om innovaties op te schalen, helpt bij marktverkenningen en marktpositioneringen, adviseert over het benutten van groene reststromen en verbindt door dit alles bedrijven in de regio.

Te midden van de campussen die onder de vlag van de Topsector Chemie zijn ontstaan, heeft de Green Chemistry Campus (GCC) op het SABIC-terrein in Bergen op Zoom een aparte plek. De campus ondersteunt bedrijven van klein tot groot in Zeeland, Brabant en Zuid Holland in de omslag van fossiele grondstoffen naar biobased en biocirculaire grondstoffen zoals groen ‘afval’ en reststromen uit de suikerbieten- en aardappelteelt. Deze groene grondstoffen worden ingezet voor de productie van hoogwaardige chemicaliën en materialen, waaronder bouw- en verpakkingsmaterialen.


Begeleiding
Letterlijk tientallen bedrijven heeft de GCC inmiddels begeleid in de ontwikkeling van idee naar product. Ze hebben gebruik gemaakt van het lab en van de demofaciliteit om onder de vergunningenparaplu van SABIC hun experimenten en opschaling uit te voeren. Ze zijn in contact gebracht met kennisinstellingen als Avans Hogeschool, Hogeschool Zeeland en TNO. De kersverse ondernemers zijn geholpen met het ontwikkelen van managementkwaliteiten en het aantrekken van financiering. Nog kort geleden trok een webinar van de GCC over de vroege financiering van innovaties enkele honderden deelnemers waaronder bedrijven, financieel specialisten en ‘business angels’. ‘Het begeleiden van startups’, zegt Geert Mol, ‘is evenzeer een selectieproces. Aan de voorkant is er van alles groen en fris en vervolgens gaat het om strak focussen op de bedrijven met voldoende potentie. Dat betekent evenzeer dat we de starters met onvoldoende potentie een spiegel voorhouden opdat ze niet aanmodderen en nodeloos tijd, energie en geld verspillen.’

Aanjagen
Marcel Ernes, business development manager bij de GCC, stelt vast dat de campus naast ondersteunen van starters er ook steeds beter in slaagt om gevestigde industriële bedrijven te laten aanhaken. Een belangrijke troef is het zogeheten BioVoice-programma in samenwerking met Rewin en andere partners waarmee biobased en circulaire vraagstukken van industriële bedrijven worden voorgelegd aan mkb-bedrijven. De GCC benadert partijen in de markt waarvan wordt vermoed dat die een specifiek vraagstuk met succes kunnen oppakken. Bij de editie van 2020 ging het om 83 deelnemers wat heeft geleid tot een selectie van acht projecten.

De ‘uitdagingen’ worden ondersteund met een innovatievoucher en een innovatiecontract en ze krijgen begeleiding door GCC, Rewin en Dockwize. Zo zijn er dit jaar uitdagingen gestart voor onder meer Cosun, Cargill, Dow en SABIC. Marcel: bij bijvoorbeeld SABIC gaat het om een duurzamere en meer rendabele toepassing van waterstof als bijproduct van de chloorproductie. Het tot ontwikkeling komen van al die projecten zal een grote impact hebben op het bedrijfsleven in de regio.’

Meer informatie over het Green Chemistry Innovation Lab

Bekijk onze innovatieve werkplekken.