Learning Communities

In een Learning Community werken bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen nauw samen en worden leren, werken, innoveren en onderzoek optimaal met elkaar verbonden. Innovatie heeft immers de grootste kans van slagen als mensen innovaties in de praktijk kunnen ontwikkelen, adopteren en toepassen.
In een Learning Community:

  • ontwikkelen partners samen innovatieve oplossingen;
  • vertalen zij ervaringen naar een optimaal en actueel onderwijsaanbod;
  • trainen ze werknemers in de vaardigheden die nodig zijn om met de innovaties aan de slag te gaan;
  • wisselen zij voortdurend inzichten en ervaringen uit om tot verbeterde concepten/technieken te komen.

Op weg naar 100 Learning Communities en gezamenlijk onderzoek in 2023
De topsectoren willen de komende vier jaar minimaal honderd Learning Communities helpen realiseren. Daarnaast zetten zij zich samen met NWO, TNO en SIA in voor een gezamenlijk onderzoeksprogramma Learning Communities, gericht op de kennis waarmee organisaties en professionals innovaties nog beter kunnen vertalen naar hun werk en onderwijs. En de topsectoren werken in innovatiepilots aan sociale innovatie en werken samen op het gebied van arbeidsmarktonderzoek. Alle kennis en goede voorbeelden worden actief gedeeld, zodat zoveel mogelijk partijen hiervan kunnen profiteren.
Op deze en vele andere manieren wordt het aantal innovatieve partnerschappen vergroot. En ook de impact die hun activiteiten hebben op het beantwoorden van de grote maatschappelijke vraagstukken in Nederland zal nog groter worden.

Actieve Learning Communities:

Voor meer informatie over de Learning Communities kunt u het Overzicht Learning Communities raadplegen. Dit document geeft een update van 18 Learning Communities binnen de ChemistryNL en Topsector Energie die in september 2021 actief zijn binnen de Industrie. Deze lijst is niet compleet maar geeft een goed beeld van de activiteiten, de onderwerpen, de betrokkenheid van industrie en de verschillende soorten kennistrainingen.

Voor meer informatie over Learning Communities kunt u ook terecht op de website van de gezamenlijke Topsectoren.
Bent u op zoek naar een community waar u zich bij kunt aansluiten of zoekt u ondersteuning bij het opzetten van een nieuw samenwerkingsverband waar mensen werken, leren en innoveren? Neem dan contact op met Onno de Vreede.