Coci’s en iLabs

Kaart van clusters en innovatiehotspots

COCI’s

Individuen en organisaties die willen participeren in de Topsector Chemie krijgen de mogelijkheid om ook te kunnen ondernemen door de benodigde infrastructuur op laagdrempelige wijze lokaal aan te bieden. Daarnaast worden regionale en (inter)nationale financieringsbronnen, technisch inhoudelijke kennis, ondernemerschapscoaching en bedrijfsadvies op handige wijze toegankelijk gemaakt voor de doelgroep. Dit met als doel invulling te geven aan de ambitie van het Topteam ChemistryNL om innovatie naar een hoger niveau te tillen. Met de oprichting van de Centra voor Open Chemische Innovatie (COCI) en iLabs stimuleert ChemistryNL het ondernemerschap in de chemie.

Momenteel zijn er zeven COCI-locaties verspreid over Nederland:

 

Wat is een COCI?

Op een COCI-locatie vindt een jong bedrijf, dat al een redelijke omzet heeft gerealiseerd en de eerste klanten heeft gebonden, alle brownfield-basisvoorzieningen (nutsvoorzieningen) en milieuvergunningen die nodig zijn om de productie op te schalen. Bij de internationale uitrol van het product kan de ondernemer gebruik maken van het netwerk van de op de COCI-locatie gevestigde chemiemultinational(s), de zogenaamde custodian(s). Eenmaal succesvol gelanceerd op de (internationale) markt, verlaat het inmiddels ‘gerijpte’ bedrijf de COCI-locatie om zich elders te vestigen en zo ruimte te maken voor nieuwe bedrijven.

iLabs

Een iLab is een fysieke broedplaats (bijvoorbeeld incubator) in de buurt van een kennisinstelling, waar de starters een ‘veelbelovend concept’ kunnen uitwerken tot een schaalbaar product. Door een bedrijf in het iLab te voorzien van (onder meer) goede laboratoriumfaciliteiten kan het zelfstandig opereren en zich ook ontwikkelen, terwijl de ondernemer tegelijkertijd gemakkelijk terecht kan voor experimenten met dure apparatuur, maar ook voor reflectie op nieuwe resultaten bij (oud-collega’s van) de kennisinstelling. Wanneer de volgende fase is bereikt en experimenten op grotere schaal gewenst zijn, is huisvesting op een COCi-locatie een logische vervolgstap.

Er zijn momenteel 12 iLAB’s, te weten:

Naast deze twaalf iLabs verwacht ChemistryNL nog meer iLabs te realiseren. Zo zijn er gesprekken met Leiden en Enschede. Als deze gesprekken en processen succesvol zijn, dan heeft iedere universiteit met een opleiding chemie/chemische technologie (de beschikking over) een hotspot voor nieuwe business.