Communities of Innovation

Communities of Innovation (COIs) verbinden bedrijven aan kennisinstituten in het chemische werkveld. Een COI verricht publiek-privaat onderzoek uit. Op dit moment zijn er drie COI’s in het werkveld van ChemistryNL:

  • COAST | Analytische chemie
  • ISPT | Duurzame procestechnologie
  • NIOK/VIRAN | Catalyse