‘Er is zeker ruimte voor meer structurele en institutionele samenwerking’. Terugblik op een werkbezoek aan de VS.

Van eind januari tot begin februari bezocht een delegatie onder leiding van Jacqueline Vaessen de VS voor een werkbezoek op het gebied van innovatie voor circulariteit van kritische en geavanceerde materialen. De delegatie bestond uit ChemistryNL, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en TNO.

De delegatie bezocht verschillende regio’s en ontdekte dat de technologische ontwikkelingen daar goed aansluiten bij onze kennis in Nederland. Er zijn daarom verschillende mogelijkheden voor verdere samenwerking met wederzijds voordeel. De komende weken en maanden gaan we dit verder onderzoeken.

Missieleider Jacqueline Vaessen legt uit waarom het interessant is om de samenwerking tussen de VS en Nederland verder te versterken: “De Verenigde Staten zijn een toonaangevend land in het ontwikkelen van oplossingen voor de technologische uitdagingen van vandaag. Op onze beurt kan Nederland kennis en ervaringen delen in het stimuleren van een groene en circulaire economie die bijdraagt ​​aan de energie- en materialentransitie van beide.”

“We willen minder afhankelijk zijn van specifieke materialen die nodig zijn voor de energietransitie. Dat kan als Nederland zich anders positioneert in de keten van deze materialen, bijvoorbeeld met (nieuwe) geavanceerde en innovatieve (proces)technologie. Europa, inclusief Nederland, heeft de VS veel te bieden. Aan de andere kant zijn de VS zeer succesvol in het ontwikkelen van business cases met een waardeketenbenadering. Een aanpak die ervoor zorgt dat aansprekende plannen ook op korte termijn werkelijkheid worden. Een nauwe samenwerking is dus gunstig voor ons allemaal.”

Een selectie uit het programma

  • We bezochten het bedrijf Aqua Metals, Inc., dat black mass kan recyclen zonder CO2- of NOx-uitstoot. Aqua Metals, Inc. doet dit via een gesloten proces. In sommige gevallen hebben de gerecycleerde metalen een hogere zuiveringsgraad dan de nieuwe metalen en is er minder energie nodig dan bestaande recyclingmethoden voor batterijen.
  • Bij de University of California, Berkeley en bij het Lawrence Berkeley National Laboratory wisselden we ideeën uit voor synergie in de chemie van batterijen/materialen en chemische processen voor batterijrecycling.
  • In San Francisco bezochten we Google, waar we een introductie kregen over onder meer het ‘Startups for Sustainable Development Program’ en het gebruik van data om plastic recycling te stimuleren.
  • In San Francisco bezochten we Google, waar we een introductie kregen over onder meer het ‘Startups for Sustainable Development Program’ en het gebruik van data om plastic recycling te stimuleren.
  • Op Stanford University bespraken we de wederzijdse belangen in innovatieprogramma’s van Amerikaanse en Nederlandse zijde (Nationaal Groeifonds-programma’s). Stanford en Nederlandse instituten werken al samen, maar vaak op basis van persoonlijke contacten tussen onderzoekers. Tijdens het bezoek benadrukten alle partijen dat er zeker ruimte is voor meer structurele en institutionele samenwerking. We kregen een introductie over Ammobia, een spin-out startup van Stanford University die een innovatief proces ontwikkelde om groene ammoniak te produceren.
  • Het Rocky Mountains Institute liet ons de mogelijkheden zien van het gebruik van data, analyses en modellen.
  • In Sacramento bespraken we bij CalRecycle marktprikkels om een ​​circulaire economie te stimuleren. Het financieringsprobleem speelt zowel in Nederland als in Californië.
  • Bij de University of Boulder, Colorado en het National Renewable Energy Laboratory (NREL) onderzoeken ze, vergelijkbaar met TNO, perovskietzonnecellen. Ook kijken ze naar mogelijkheden voor het recyclen van windturbinebladen, inclusief onderzoek naar geschikte materialen. NREL presenteerde ook een interessante manier om startups met investeerders te verbinden om nieuwe technologie op te schalen. We zullen onze discussie voortzetten tijdens het bezoek van NREL aan Nederland komende maart.
  • In Denver spraken we met het Colorado Energy Office (onderdeel van de deelstaatregering van Colorado). We zoomden in op het beleid rondom het verduurzamen van de industrie op het gebied van CO2-reductie en een circulaire economie.
  • De University van Nevada in Reno verwelkomde ons om ideeën uit te wisselen over hoe de combinatie van kennis, technologie en economie kan bijdragen aan sociale uitdagingen. Specifieke thema’s voor samenwerking die we hebben besproken: recycling van composietmaterialen, lithiumwinning en biomassaconversie, maar ook talentontwikkeling/uitwisseling.

 

Het programma is opgezet door de Innovation Attaches en het I&W Attache-netwerk van het Consulaat-Generaal in San Francisco en de Ambassade in Washington, DC.

Gerelateerde categorieën:
Nieuws
Gerelateerde artikelen:
Niets gevonden.
Niets gevonden.