Kansen pakken met circulariteit

De circulaire economie ontstaat niet vanzelf. CIRCO richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. CIRCO activeert daarom – met steun van de overheid – ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen.

  1. De bewezen methode die CIRCO ontwikkelde, bestaat uit Circular Business Design Tracks voor ondernemers en Circular Design Classes voor creatieve professionals. De uitvoering van Tracks gebeurt steeds meer via lokale CIRCO Hubs.
  2. CIRCO richt zich op verschillende sectoren: bouw, kunststoffen, consumentengoederen en maakindustrie.
  3. Kennismaken met de CIRCO-methodiek in 15 minuten? Dat kan met de CIRCO e-Demo!

Bekijk deze video om een impressie te krijgen van de meerwaarde van CIRCO.